Utdrag fra dagens ” Get the message ? ” kurs
I løpet av de neste to dagene kommer vi til a befatte oss med en av de mest fasinerende og mest undervurderte temaer, nemlig budbringeren og budskap. Dette er en tema som man kan fa uendelig stor utbytte av – hvis man tar den i bruk - og ga uendelig mye glipp av, hvis man ikke gjøre det.

Ta utgangspunkt i dette:
Hver dag sender universet og din egen Selv ( din over-ordnete intelligens- som er egentlig det samme som universets intelligens, bare på en litt mindre skala, en mikro kosmos)
x antall budskap til deg. Noen av dem har ”super høy prioritet” andre middels, og andre igjen bare lite. Men de kommer stadig, alle har sin plass og betydning.

Budskapene kommer i alle mulige type utkledninger og masker. For det uøvde øye kan de være vanskelig a identifisere som budskap.
Det er en kunstform, en Livsstil kunne man nesten sier, a lære seg a
a) erkjenne dem som det de er (nemlig ”budskap”)
b) dekodere dem iht sin mening
c) være mottagelig for budskapet & faktisk ”get the message” (tar den ”inn” & ”til etterretning”)
d) handler i samsvar med den !

Den kosmiske Timing er alltid perfekt og ”right on”

Buskapene kommer ikke tilfeldig (eller ”random” som mine kjære ungdomsbarn sier), men
i henhold til individets overordnet utviklingsplan & sine aktuelle resonans moenstre/ lære temaer.
I samsvar med disse mikro og makro kosmiske lover kommer alltid de riktige budskap til deg til riktig tid.