Terapiens Fremtid: Den Dansende MedisinmannkvinneProblemet idag er at den som er syk eller p-syk oppsøker spesialister. Det som er bra med spesialister er at de har ervervet seg spesial kunnskap i det som de driver med. Det som er uheldig, er at neste alle spesialister er såpass spesialisert at de ser ikke resten av bilde. Og resten av bildet – som er ingenting mindre enn helheten- er desidert størst. Mye større en delen som spesialisten ser og fokusere pa.
Fremtidens lege, psykiater, psykologer , fysio-terapeuter etc kommer til a være en medisinmankvinne. Dette gjelder forresten ikke bare de ”straighte” yrkesgruppenes, men gjelder i lik grad homeopater, osteopater, konstellatorer, clairvoyants, astrologer etc.. Stort sett alle spesialister jeg kjenner –også de såkalt alternative- er litt blinde, og har fanget seg selv i sin fagkunnskap.
Fremtids medisinmannkvinne må være alt: en blanding av en allopat (vanlig medisin som vi kjenner den i dag), sjaman, homeopat, Tai Chi mester, konstellatoer, kosmolog, ernæringsvitenskaper, kiropraktor, astrolog, meditasjon laerer, healer etc.. Hvordan skulle man ellers kunne hjelpe den (p)syke a finne tilbake sin helse-helhet igjen ? Helse kommer tross alt fra ordet ”helhet”. Og hvis man ikke jobber ut ifra visjonen av en helhet har man sorenmeg nesten ingen sjanse a virkelig bidra til en hel-bredelse av sin pasient.
For en slik modell trengte man selvsagt en mye mer omfattende utdanning. Med ”omfattende” mener jeg ikke nødvendigvis iht til kvantitativ tidsinvestering. Jeg har mange venner som er leger og vet hvor utrolig mye tid de (for-) bruker for sin utdanning. Nei, det er nok mest et kvalitativ spørsmål. Hva fyller man den undervisning tiden med ? Hva legger man inn der, hvordan fyller man det med mening og redskap som hjelpe a erkjenne mikrokosmos mennesket i sin helhet og i samsvar med makrokosmoset ? Hva er lovmessigheten som virker i mennesket og kosmos, hvordan bringe man seg i samsvar med det ?
Dette kunne man/ jeg skrive et hel bok om. Jeg leser for tiden et fantastisk bok rundt det temaet som jeg kan hel-hjertet anbefale: ” Arnold Mindell: The Quantum Mind and Healing”.
Og mens jeg sitter her ute i skogen på terasse-hangout- sengen og og leser at Mindell forslo a la pasienten danse sin egen symptom, sa at den kan gi ut-trykk (som lette trykket fra symptomet), og forteller kreativ hva den vil si til individets helhet, levere sitt budskap om vekst,slar det meg: hva hvis terapeuten-legen-sjamanen hadde stilt seg Selv inn i symptomet – som man gjøre i konstellasjoner- for a vise sin sokende pasient en refleksjon (som et speil bilde) av denne dansen ? Ja, det hadde vaert bade kult og et stor skritt i retning av fremtidens dansende helhetsmedisinmannkvinnen: Terapeuten gar i kommunikasjon med det vitende felt og plukker opp energien av sin pasients symptom og danser den for pasienten.