Kreativ Living Syklus na som åpent, ” on-going ” helårs tilbud !


Etter mektige modnings prosesser i mine tanker, hjerte, intuisjon, følelser (pluss litt ping-pong med kosmos) har jeg kommet til at Kreativ Living kurs syklus blir et kontinuerlig ” on-going ” tilbud på S.P.A.C.E. !

Hver måned kommer jeg til a tilby et nyttogsuperspennendeinspirerende

Kreativ Living modul.

Det er åpent til a komme inn i kurset hele aret.

Dette er en ny mate for meg a organisere mine kurs og dette nye modell kommer til a vare sa lenge det fungere og inspirere.


På det organisatoriske betyr det helt konkret:

@ Jeg kommer til a kreere et nytt Kreativ Living modul hver måned og legger utlysningen om temaet ut på forhand

@ Man kan starte/komme inn i syklusen når som helst

@ Alle som startet pågående kurs forsinket (etter gml modell) kan dermed henge modulene de gikk glipp av ” på halen” av var 2012 (gjelder ikke for inn-i-mellom moduler i syklusen)

@ Alle deltakeren har en minimum committment til en full syklus: 12 påfølgende moduler, over ca 1 ar

@ Ett hel syklus, 12 moduler, koster

kr. 21 800, og kan kun tas i sin helhet

@ Etter et fullført syklus, er det mulig a fortsette måned-til-måned med kurset sa lenge man har lyst og ser mening i det– jeg supplere ny og videreførende material i hvert modul

@ Alle betaling fra Juni 2011 betales måned-for-måned med fast trekk enten på 1 eller 15 av måned, for a minimere det administrative

@ ev spørsmål & påmelding på 97186344 og

jolis@c2i.netFor full kurs beskrivelsen, samt datoer frem til var 2012, s. nede:


Kreativ Living Kurs Syklus


Er du klar til å re-designe ditt liv ? Fra alpha til omega gå gjennom alt som er vesentlig på alle plan av ditt Liv ? Forene dine subjektive ønsker med din objektive kosmiske plan ? For å så implementere det trinn for trinn i et hverdags system som fungere ?

Med andre ord: Get a life

Vi befinner oss i en meget interessant fase av evolusjonen. Mens tidligere generasjoner (ca de siste 100 000 år) alltid hadde for lite av alt og måtte kjempe for sin fysiske eksistens gjennom sult, krig, undertrykkelse og sykdom, lider vi under det motsatte: vi har alt og alt ligger til rette- og har fortsatt -tilsynelatende- et problem (eller to). Aldri har Livet vært i nærheten av den rikdommen vi opplever nå. Og der mener jeg ikke bare materielt sett. Også psykisk og spirituell har vi tilgang til enorme resurser. Du og jeg og de fleste rundt oss lever i en «opsjons samfunn». Det er et faktum at vi friere til å velge enn noen andre før oss i historien ever. Vi kan være svært takknemlig for det. Så takknemlig at vi egentlig hver dag burde kysse jorden vi går på, hyller solen, synge til månen, klappe med kjærlighet på flyet som bærer oss til enda en fantastisk destinasjon, bøye hode i ærefrykt foran internettet som forbinder oss med mange gode venner over tid og rom og gi en klem til hvemsomhelst som passere på gaten- bare fordi det finnes så utrolig mye å være takknemlig for.

Så heldige vi er. På en måte. Fordi alt har en skygge. Og det er alltid skyggen som er utfordringen. Vi som lever her & nå har lykke som utfordring. Vi er oppfordret til å blir lykkelige.

Og alt som trengs til det finnes allerede, alle lykke frøene ligger der (inne & ute). Vi er heldig nok til å ha vann, gjødsel, pluss (i prinsipp) all kunnskap og alle redskap til å få disse frøene til å gro, blir stor og nydelig. Nå gjenstår det bare å en bittelite ting: nemlig det å gjøre jobben, stiller seg oppgaven og tar 100 % ansvar for det. Lykke som oppgave. For et vanskelig privileg.

Samtidig er dette potensielle lykke en gedigent utfordring. Vi blir overflodet av alle opsjoner. 1001 mulige partner, jobber, reisemål, steder å bo, måter å realisere seg selv på forvirrer og (til tider paralysere) oss. Let ́s face it: de fleste kreative mennesker i vår tid har det vanskelig å se skogen for alle trær -og kjenner seg totalt overveldet av alle de fantastiske mulighetene.

Mennesker «svarer» ved å enten forsyne seg udifferensiert og grådig, eller via å melde seg ut etter en stund (sykemelding!). Eller man bare forsetter og klager over noe som vi kaller

«tidsklemme», «penger mangel» eller «psykolog kø» etc.. Men i bunnen er dette kun reaktive og ubevisste forsvarsmekanismer av overveldete sjeler som ikke vet hvor de skal gå.

Sorting Hat

Sakens kjerne -og premissen for dette kurset- er enkelt nok: det finnes ingen tidsklemme, ingen penger mangel, ingen mangel av kjærlighet, ingen mangel av whatsoever. Det finnes nok av alt (og mer enn det !), fordi universet er full av det. Det som virkelig mangler er en bevisst evne til å sortere og prioritere. Høres kanskje litt kjedelig ut (det lukter Askepott) -men er tvert i mot syk spennende ! Det vi skal sortere i dette syklus er ikke erter fra linser, men lykke fra ulykke, (la meg bare konstatere på dette tidspunkt at u-lykke er ingenting annet en lykke som ikke enda er tilstede), det vesentlige fra det uvesentlige, kjernen fra periferien. Det er ikke en kvantitativ, men en kvalitativ prosess. Med det enkle men besnærende målsetning å øke virkelig (=det som virker !) livskvaliteten- et annet ord for Lykke. Dette ser jeg mer og mer tydelig i min daglige terapeutiske praksis- et skrikende behov for sorterings hjelp gjennom en gjengrodd opsjons jungelen. Vi skal vurdere, sile, kaste, filtrere, utvelge, plukke etc gjennom alt av betydning i ditt Liv. Men for at dette virkelig kan fungere og ikke bare blir en blind ego-trip må det skjer i samsvar med et overordnet objektivt bilde om individets skjebne. Så heldige vi er (igjen!) å ha horoskopet og personarene som navigasjonssystem til vår rådighet !Lykke er ingen tilfeldighet men en konsekvensU-lykke har 1001 navn: depresjon, sykdom, bekymringer, allergi, energiløshet etc. Alle mener egentlig det samme , nemlig mangel av lykke. Og lykken er ikke noe vilkårlig eller tilfeldig. Lykke er en konsekvens, et resultat av noe man smi selv. Ingen gjør jobben for en, det finnes ingen man kan skylde på (skjebne, foreldre, dårlig karma, samfunnet, tidsånden) -det er kun ens eget ansvar. Bare ved å være født og være i live er du & jeg oppfordret til å skape vårt egen lykke. Og det virkelige lykke (som alltid inkludere et overordnet kosmisk-individuelt «oppdrag») bidra automatisk til de andres lykke.

Et annet ord for «å skape» er kreativitet. Vi har fått som oppdrag å kreere med vår egen skaperkraft det Livet som gjør oss (og andre) lykkelig. Ingenting mindre: vi må blir blir til våre egne Guder. Dette er en vei som hver av oss må gå før eller senere. Det finnes ikke noe valg. Den eneste man kan velge er hvor mye motstand man yter mot sin egen utvikling & lykke. Og bare så at det er nevnt: det er motstanden som skaper smerten og lidelsen- ikke utviklingen !

Tillat meg på dette punkt noen personlige ord fordi jeg mener at det er relevant i denne sammenheng: jeg er virkelig svært happy med mitt egen liv, både i innhold og form. Jeg føler at min egen livsstil har blitt mer og mer en direkte uttrykk om hvem jeg er. Men det har vært en prosess (som vedvarer, selvsagt). I mange år har jeg alle tre måneder bevisst tatt meg timeouts for å belyse, kontemplere, revidere, revurdere, kaster, implementere, og eksperimentere med nye elementer og ingredienser. Og jeg føler at det virkelig har gjort seg betalt. På den måten har en puslespill bit etter den andre funnet sin plass, og mer hver bit kjenner jeg mer og mer lykkelig. Som en konsekvens føler en slags forpliktelse å gi noe videre av denne lykken og det jeg har lært underveis om denne prosessen.

Kurset koker ned til fire kjerne spørsmål :

1) Hvem vil jeg virkelig være i dette Liv ? (= mine subjektiv-personlige ønsker)

2) Hvem skal jeg virkelig være ? (= det objektiv-kosmiske perspektiv)

3) Hvordan velger jeg helhetlig, så at det subjektive (1) og det objektive (2) synkroniseres

4) Hvordan implementere jeg disse valgene (3) i min hverdag: hver time, dag, uke, måned, år ?

Disse spørsmål skal vi besvare for hver og en i dette kurs.

Vi kommer til å gå systematisk gjennom hver eneste sentral livsområde i ditt Liv på følgende måte:Det Indre, det Ytre & det KosmiskeVi kommer til å sammenkjøre en kombinasjon som har vist seg til å være både spennende og effektiv (utifra de tilbakemeldinger jeg har fått) i mitt siste kurs Venus Manifesto.

Vi jobber parallelt på tre plan:

1) Det Indre: det psykiske plan; bruk av indre visjons muskel teknikker for å transformerende gamle mønstre i alle sentrale livsområder

2) Det Kosmiske: primært via bruk av astrologi (personarer) og opplæring av orakelteknikker

3) Det Ytre: hvordan skal arbeidet og innsikter fra 1 & 2 konkret oversettes i hverdagens

realitet. Vi legger det inn i system, inklusive en (frivillig) monitoring opplegg.

Disse tre plan kommer vi til å flette inn og ut av hverandre til de er vevet sammen til en sterk, tydelig og helhetlig teppe, som gir best mulig grunnlag til lykke.

Formula til helhetlig lykke:

Summen av flest mulige «riktige» (> personlig & kosmisk passende) valg = helhetlig lykke

Dette lykke må og kan bare skapes i hverdagens (og ikke-hverdagens) realitet.

Redskapskasse:

Vi skal forsyne oss rikelige av både personlige og transpersonlige instrumenter.Blant annet skal vi jobbe med:-Indre Visjons muskel trening:

Bruk litt mindre tid på Elixia eller Sats, og sats på å lære deg avanserte affirmasjons og visualiserings teknikker for forvandling av utdaterte indre bilder. Livslang gevinst venter.-Astrologi for hver dag:

Sentralt – for første gang- i dette kurs er bruken av alle astrologiske personar horoskopene. Personare belyser oppgaven og potensialene av hver enkelt del personlighet. På den måten kan vi gå inn i hver sentral tema og systematisk krystallisere ut hva og hvordan lykken kan erobres for dette tema.

Obs ! For de av deltakerne som ikke er så kjent med astrologien skal jeg legge inn et ekstra astrologisk mini kurs (som del av pakken) for å formidle det grunnleggende

-Lykkens lovmessigheter: Paretos (takk og) Lov

Alt har sine overordnete lovmessigheter, også lykken ! Og hvis man ønsker å legge til rette for det, er det nødvendig å kjenne de relevante lovmessigheter. Hvordan skulle man ellers kunne bruke dem

til sitt, den andres & universets beste ? Paretos lov blir en sentral brikke i denne sammenheng, siden vi mener lekende alvor med å befri oss fra tidsklemmenes grunnleggende misforståelse. Vi kommer derfor til å jobbe med å oversette de informasjonene som vi finner i de astrologiske Personarene for hver kjerneområde, og sjekke ut hva som skal prioriteres: hvilke 20 % gir 80 % (eller mer) av (lykke-) effekten ? I helse, partnerskap, yrke, spiritualitet, økonomi, kreativitet etc-Orakelteknikker:

En ny fokus område iår, ønsker jeg å formidle en del enkle og små-geniale orakel teknikker for de store og små spørsmål/ valg/ avgjørelse, så at kosmoset også får muligheten til å komme med ett

innlegg underveis....-Konstellasjoner

Selvfølgelig kommer vi til å bruke konstellasjoner for å teste ut realitet og virkelighet.-Magisk Hverdag

Vi skal utvide vår magisk hverdags repertoar (som noen av dere har allerede sett en begynnelse av i fjorårets «astro lab»). Denne gangen har vi plenty tid til å ta det helt ut, og designe en energetisk og symbolsk hverdags (og ikke-hverdags) rytme for hver deltaker, så detaljert som mulig: hvordan skal du optimalt sett leve dine mandag = måne dag ? (> ser på dine måne og sin personar), hvordan passer det for deg å leve din tirsdag (=mars-dag > ser på din mars personar), hvordan får du med deg de tre «skjulte» dager (Neptun, Uranus, Pluto) som finnes, men som ikke enda har funnet sin plass i samfunnets uke opplegg ? Etc etc...dette blir mega spennende !OrganicsTid & Rom

For å kunne foreta et såpass omveltende forvandlingsprosess trenger vi tid, fokus & kontinuitet. Derfor er kurset lagt opp som en 12 måneds syklus.

Her kommer datoer for syklusets neste 9 moduler i overblikk:

17, 18 Juni 2011

Sommerbreak

26, 27 August 2011

23, 24 September 2011

21, 22 Oktober 2011

19, 20 November 2011

16, 17 Desember 2011

13, 14 Januar 2012

17, 18 Februar 2012

16, 17 Mars 2012

Alle kurs holdes fredager kl 16-21 og lørdager fra kl 10-16

Betaling:

Hele kurs syklus koster kr 21 800. Siden jeg er ingen administrasjons entusiast, ønsker jeg et betalings opplegg som er så no-brainer som mulig: enten hele beløpet betalt i sin helhet på begynnelsen av kurset eller som fast overføring fordelt over 12 måneder.

Kurset koster mindre enn prisen av to latte om dagen på kaffebrenneri.

Påmelding:

jolis@c2i.net eller mob 97186344. Har du spørsmål, er det bare å spørre.