Kreativ Living: Gaaten av ditt Liv, du spoerr, Hermes svarer !Tenk deg at Livet er en gaate. Gaaten av ditt Liv. Og det er din oppgave a lose gaaten. Det er bare det det hele dreier seg om: all søken, alle spørsmål, all problemer, alle sykdommer, smerter, undringer, forvirring -alt er egentlig bare pekepinner, ”clues” som Livet sender din vei for at du kan lose gaaten.
Kan jeg klarer dette ? Klarer jeg det alene ? Trenger jeg hjelp ? Hvordan i all verden skal jeg klare a lose opp alle de flokene ? Det finnes jo ikke bare en gaate, men 100000000.
Ja, slik kan det virke. Men egentlig, egentlig finnes det bare en gaate, den Store. Gaaten av ditt Liv. Alt annet er bare del aspekter. Som i summen skal besvare det Store Spørsmål: hvem ER du ?
Og hele eksistens her, og i alle andre inkarnasjonene dine, dreier seg bare om a finne det ut: hvem ER du ?
Selv om det kan foles ut som om du er alene i dette, sa stemmer det ikke. For det har du fatt en stor hjelper: nemlig din Budbringer. Den agere på mange plan: det fysiske (kroppens budskap), det psykiske (innefra, psykens indre stemme), utenifra (gjennom ”de andre”/ verden) og fra et helt annet plan, den Store Plan, nemlig kosmos (som er roten til alle andre tre plan).
Lære man a lese tegnene, budskapene som Merkur sender, er man på vei. På vei til a dekodere den Store Gaaten.
Men: hvordan leser man det ? Finnes det generelle guidelines, spesifikke innfallsvinkler ? Hvordan er min Merkur ? Hvordan snakker han til meg ? Hvilke kanaler bruke den ? Hvordan horer jeg, og skjønner meningen med budskapene ?