Bindings magi: solve et coagula


Det a elske er en magisk handling. Den skaper en bindings magi mellom de elskende. Denne underliggende lovmessighet gjør seg gjeldende selv under de mest mundane omstendigheter og med de minst romantiske inn-stillinger og motiver. Veldig fa er bevisste dette. Og som alle ubevisstheter har det sine (uante) konsekvenser. Bindings magi betyr at den skape en underjordisk forbindelse mellom de involverte. De blir knyttet til hverandre energetisk, om vil man vil eller ikke, om man vet eller ikke. Selvsagt er denne til- knytningen heller ikke tilfeldig, men svarer til visse lovmessigheter og resonansen og kosmiske resonnementer.
Og- viktig !- ordet magi må også læres a forstår riktig. Alle assosiasjoner fra middelalderen og små skumle okkulte ritualer kan vi like gjerne la ga opp i røyk, i var tid, Vannmann tidsalder.
Men tilbake til kosmiske lovmessigheten: ingen blir knyttet til den andre helt vilkårlig. Alle som knyttes til hverandre, har ” noe a gjøre” med hverandre.
Det er derfor man trenger denne alkymiske akten: for a blir (en stund) bunnet til hverandre. En stund er i denne sammenheng a forstå som en veldig relativ tidsbegrep. En stund kan varer en time, en uke, en livstid eller flere inkarnasjoner. Dette er litt avhending fra hvor omfattende oppgaven er som disse to mennesker har med hverandre, hvor mye de har a binde og lose. Jipp, det er det som er cluen: bindingens formal (som alle skorpionske formal) er alltid sist endelig a for-loese noe, og noen (nemlig de to som er involverte). Bindingen er forutsetningen til muligheten av en losningen. Uten bindingen, finnes ingenting a lose. Losingen er bindingens målskive. Derfor er det sentral motto i alkymien ”solve et coagula (på mer eller mindre god Norsk: ” a binde og loese ). Alt alkymi og bindings magi dreier seg sist om en metamorfose, en forvandling som skal skjer med hver av individene og begge i relasjon til hverandre. Om metamorfosen blir fullført eller ikke eller bare delvis, ligger i individenes fakultet av sin frie vilje, og valgene man tar i samsvar med den.
It’s a kind of magic !