Astro Renaissance: tolv vitende felt
Mange astrologi begrep har surret rundt seg selv i mange, mange århundrer. Begrep og betegnelse horer til form & sprak verden og har alle sin tid. Det sammen gjelder det innholdige (som formen er en refleksjon av). Alt vokser, er i evolusjons prosesser. Derfor er det fra tid til tid nødvendig a skifte ut begrep som har vokst ut av sin egen form. Det er som et barn som er blitt voksen, men fortsatt gar i sammen klær som når den var syv ar. Noe har rett og slett blitt utdatert og mutert til en anakronisme. En anakronisme er en form og innhold som ikke lenger er på høyden med Kronos- Saturn. Kronos Saturn er mesteren av tiden og vokter dermed over tidsånden, Zeitgeist. Og en ana (”ikke”) -Kronos er ingen spøk. Derfor la oss – tomakealongstoryshort- komme rett til sak og skifte ut en sentral astro logisk begrep som har gatt ut av dato:

Astrologiske HUS blir til FELT.

Haee ? Hvorfor det’ a ? Er ikke ”hus” et fint ord ? Joda, den er fint, men ikke sett i lyset av en tidsmessig oppdatert astrologisk sammenheng. Et hus konnotere noe statisk og fast. Huset er et sted a trekke seg tilbake, noe hvor man lukker ut ”verden”, noe som kanskje huser en familie, hvor det finnes en komfyr og kjøleskap. Det er bare ett, kanskje to hus i hele hus systemet som star for slike kvaliteter (2 & 4). Alle andre ”hus” gar slike kvaliteter….hus forbi !

”Felt” er et kult ord. Den assosiere noe større, noe som er åpent og vid. Et slags åpent landskap med horisont. ”
Felt” som ” det vitende felt”. Nemlig. Alle astrologiske hus er forskjellige ”vitende felt”.
Alle tolv felt ”vet” noe annet. De er ”kraft felt”.

Eller for a si det med Rumi (jeg traff og hang ut med hans geniale oversetter, Coleman Barks, forrige helg):

” Out beyond ideas of wrong-doing and right-doing, there is a field. I’ ll meet you there ”.

Eksakt det. 12 felt som ligger bortfor polariseringer av ”riktig og feil”.

Fra na av, la oss mote hverandre da & der !