Arret
Et arr er et fantastisk symbol. Den snakker om et sar som har grodd. Virkelig grodd. Arret er det synlig uttrykk og bevis for det. Hadde saret fortsatt vaert der, hadde arret ikke eksistert. Arret er et manifest for en helbredelse som har faktisk funnet sted.
Det er kanskje det vi skulle sikte til som mennesker: a ha mange arr. At vi alle har alle mange sar, er opplagt og vedtatt. Fra oppveksten, biografien, familie systemet, fodselsprosesser, gamle inkarnasjoner. Full pakke. Like apenbart er det at de fleste mennesker fortsetter a vaere, leve og reagere ut av sine sar. Som igjen, er et symptom, et bevis at saret fortsetter a eksistere i vedkomens sjel. Av og til har jeg mistanken at mennesker faktisk pleier den sare siden av sine sar, slik at de ikke gror.
Mange synes at arr er stygge. Det er menneskelig, en typisk eksoterisk misforstaelse. Arr er nydelige, fordi de sier i sin symbolikk: du har hatt ett sar, som alle andre av oss har sine, men na, sa er den grodd. Du er ferdig med saret (ihvert fall den). Grattis med dagen, grattis med Livet.
Spenn Zen buen din og sikt etter flere arr.