Lykke-Li


Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Lykke er ingen tilfeldighet. Jeg kan like godt sier: Lykke er en tilfeldighet -men rett forstått- som noe som faller en til i samvar med et overordnet lovmessighet. Siden begge utsagn betyr i grunnen og høyden det samme (selv om de høres motstridene ut), la meg gi en kort forklaring for hva jeg mener hvis jeg hevder at lykke ikke er en vilkårlig tilfeldighet, men noe som faller en til som lovmessig resultat.

Den magiske lykke formulaen lyder :

Lykke = summen av utviklende valg

Jo mer et mennesket velger i samsvar med sin ut-vikling (istedet for å velger i samsvar med sin for-vikling), jo mer blir det naturlige organiske resultat= Lykke.

Disse begrep benytter jeg synonym:

Forvikling Utvikling
Fortid Fremtid
Gamle mønstre Ny indre Software


Dette vil sier: med forvikling mener alltid jeg samtidig et individets fortid og alle gamle mønstre (og monstere som har vokst ut av deres skygge tilværelse) og programmer.

Så enkelt og så sørenmeg vanskelig: jo høyrere kvantiteten av kvalitativ utviklende valg ,så lykkere er man.

Utfordringer er selvsagt å finne ut hva som er et utviklende valg og hva ikke. Det finnes en del knep som kan hjelpe på denne monumentale og livs (kvalitets-) avgjørde oppgave. Personlig vil jeg si at astrologi (riktig forstått !) kan være et formidablet redskap, spesiell iht å identifisere fortids-forviklinger og fremtids-utviklinger. Selvsagt finnes det 1001 andre fantastiske redskap- alt fra mindfullness meditasjon til konstellasjoner. Men hoved - Hoved poenget er vel at man må gjøre Selv-utvikling bevisst til sentrum av sitt Liv. I denne sammenheng er det superviktig å prøve å være så ærlig overfor seg Selv som mulig (Selv-bedrageri er kanskje det største hinder på denne veien). Og det andre hoved poeng er å lære å lese Livets tilbakemeldinger: møter, hendelser, sykdommer, whatever -bærer alle symbolsk et budskap, en feedback fra Livet om «how we are doing» på Selv utviklingsveien. Der er det viktig å lese Livet ikke på overflate og i hvert fall ikke polariserende («jeg har blitt syk, dette er dårlig», « jeg har vunnet penger, det er bra»), men på en ikke-dømmende, observerende (fra fugle perspektiven av sitt høyere Selv) og intuitivt måte: «aha, nå skjer dette, hmm, interessant, la oss ser litt på det, kanskje jeg skjønner hva dette vil fortelle meg om min vei nå...»

Dette øvelser gir på sikt -og med kontinuitet- uttelling. Resultatet blir at man lærer å velge mer og mer i samsvar med sin utvikling, som igjen fører etterhvert til en større Lykke – som er genuint.