Horoskopets Andre Hus & den individuelle kroppen i manifest formDette er del av en tekst for skripten for Kreativ Living som jeg tenkte var fint å dele for de som ikke fikk anledning denne gangen å joine kurset:Det andre hus i horoskopet dreier seg om individets medfødte forhold til (sin) fysisk materie. I første instans handler dette om individets enerChi som har manifestert seg i fysisk materie. Og som fortsetter a manifestere seg – siden ens fysisk kropp er – som alt annet- i flyt, forandring og utvikling.

Mennesker er full av fore-stillinger om hvordan deres manifeste, fysiske kropp ” burde” være. Meget sjeldent er denne forstillingen basert på individets virkelighet. Ordet indikere dette tydelig: En for-stilling er noe man stiller for-an varligheten. Stort sett baserer man sin forstillinger om sin kropp på en ”god” (not really…) blanding av ens egne fortids temaer (forviklinger/ programmer), foreldrenes projeksjoner om hvordan de mente sine barns kropp skulle være og kollektive idealer (” min kropp burde nok egentlig ser ut som kroppen til modellen i den siste H & M bikini reklamen”). Interessant nok ligger ”forstillingenes hus” eksakt motsatt det andre hus- 180 grader på andre siden av horoskopet i 8 hus. Alle motsatte hus (og tegn) henger alltid sammen på en usynlig akse og influere hverandre. Hvordan og i hvilket grad, er individuelt forskjellig. Det som avsløre forestillingen er det grammatikalske konjunktiv: alt som heter ” burde” ,” skulle”, ” kunne” , hadde vært” etc. peker mot en forstilling – og dermed at man fjerner seg fra realiteten. I realisasjonen av sitt andre hus og informasjonene som er knyttet til det, er det mulig a utvikle en forhold til sin kropp som er basert på dens reale manifeste ”være mate”.


Noen nøkkel spørsmål rundt det andre hus:

-Hvordan skal din materielle kropp dannes ?

-I hvilken ”form” skal din enerChi ”helles” ?

- Hva er din fysiske virkelighet vs. forestilling av din manifeste kropp ?

- Hva jorder & forankrer deg her på jorden ?

- Hvordan kan du utvikle dine fysiske roetter,

rot-kraft ?

- Hvordan forholder du deg ”best” (=på individuelt mest passende vis) til den fysiske realiteten / din fysisk realitet ?

- Hvordan blir din fysiske form til den ”beholderen” som hjelper deg a avgrense din kropp fra andres forestillinger (og verdier) ?

- Hva slags type manifest fysiske kropp er fundamentet for din utvikling ellers ?

-Hvordan blir du ”ett” med din kropps og fysiske forms verdi ?

- Hva slags substans (type mat) ”nærer” din fysisk kropp individuelt riktig ?


Andre hus ”hersker”:

Andre hus ” hersker” differensiere og individualisere temaet, gjøre den mer ” spesifikk” for horoskop eieren og gi temaet en tydelig ”utviklings retning”. Man kunne sier det slik: tegnet som hersker over det andre hus er ”buen” og planeten er ”pilen” og hus og tegn planeten (hus hersker) lander i er ” målskiven” (med en ”bulls eye” i midten – det er der man skal treffe !)


- hvor hen skal materien (og ens forhold til det) utvikle seg ?

- hvilke målretting har materien / hvordan kommer den " i mål" ?

- hva slags vidre førende individuelle kvaliteter bringer din " materie" hersker med inn i det overordnete bilde ?


Teknisk sett:

- Hvilket tegn star på ”spissen” (begynnelsen) av huset mot klokkeretning ?

- Finnes det planeter i det andre huset ?

- Hvor ( i hvilket tegn og hus) star planeten som hersker over det Andre Hus ?