Familie kompositt er en ...hit !

Det finnes mang e gode ideer som lever sitt liv i det skjulte. Mange geniale redskap som bare ligger der, som et slags apen hemmelighet, uten a bli brukt. De er som fantastiske fro som kan ligger i den mørke jorden, under Livets øyensynlige overflate. Der kan de hvile i fred et helt liv , mange inkarnasjoner eller et ett tidsalder. Som Tornerose som sover i hundre ar. For at ett fro kan spire, må det noe til. Den trenger a bli oppdaget og ivaretatt. For at Tornerose kan vakne fra sin søvnige ego tripp, trengs det en prins og en kyss, eller to eller fem. Men verken kan Tornerose blir kysset eller frøet begynner a spire, uten at man vet at det finnes. Viten om en eksistens og en anelse om dens betydning er en sine qua non (”uten gar det ikke”).
En slik uoppdaget geni strek er familie kompositt horoskop. Teknisk sett er dette en horoskop for familie som helhet. I dens helhet kan man ikke plukke familiens individer fra hverandre (” dette er meg, her er du, det er mamma...”). Her gjelder det a forholder seg til familien som en-het – som familien er ett. Ren teknisk tar man alle familie medlemmers horoskoper og smelte dem sammen i en stor alkjemisk gryte – en jobb som dataen gjøre formidabelt og uten a mukke. Med litt øvelse tar det – forutsatt at man har alle astrologiske informasjoner for alle familie medlemmer for hand- kun noen minutter. I denne sammenheng er det viktig at man har alt, dvs: alle, med. Ellers er det ingen vits og bare forvirrende, fordi det er ikke komplett.
Og sa kommer man til det som er den virkelig utfordringen med slike kosmo-logiske bilder: tolkningen. Uten at jeg ville sprenge bloggens ramme, bare en kort antydning: man tolke det astrologiske bilde alltid ut i fra konseptet av familien som helhet. Altså for eksempel: hva slags kvaliteter skal vi utvikle som familie ? Hvor ligger potensielle fallgruver (fortids temaer) for var familie ? I hvilke livs arenaer har vi som familie var energetiske tyngdepunkt ? Hvordan forholder vi som familie oss til det materielle, og eiendeler ? Hvordan stiller vi oss som familie oss inn på følelses plan ? etcetcetc
Her ligger en uåpnet skattkiste av informasjoner, retningslinjer, og potensiell losnings hjelp for enhver familie situasjon eller krise. Enhver familie terapi og terapeut kunne med stor gevinst har nytte av et slik redskap som en snarvei gjennom jungelen av forviklinger os mis-forstaelser (som er –som ord tilsier sa tydelig- ingen annet enn bare noen man har ikke enda fortsatt….det er ikke verre enn det, lissom…)
Uansett: 17 mai i Steinerskolen roper (mens jeg skriver gar kanonene på Skaugum). HippHippHurra….for kompositten !