Brev til Oslo By Steinerskole


To ekte pioneerer, A.S. Neiil, kanskje 20 arhundrets kuleste & mest fremragende pedagog ( Summerhill Skole) - sorry Rudolf Steiner, men han var faktiske kulere- og Wilhelm Reich, den geniale og misforstatte psykologen.....beste venner i sin egenradighet...

Nede et brev til lederen av Oslo By Steinerskolen. Dette er en del av min fremstott om a fa litt opplysning inn i skole systemet i Norge

Olaf Rademacher
S.P.A.C.E.,
Institutt for Transpersonlig Psykologi
Thorvald Meyers Gt 56
0552 Oslo

Oslo, 23 mai

Bonjour Bernard,

C’ est Olaf, le pere de Sunniva.

Jeg har i lengre tid tenkt a snakke meg deg/ skolen om jeg kanskje skulle tilby a

bidra fra tid til tid med noen psyko-logiske elementer i undervisning.

Med det mener jeg a hjelpe elevene bevisstgjøre noe av de grunnleggende

mekanismer som de bruker for a navigere seg gjennom Livet generelt, og

denne fasen, spesifikk.

Skolen som selv-utviklings arena har alltid virket som et felt fullt av potensialer

og Steiner Byskolen er den skolen som i Norge kommer kanskje

nærmest min egen ide om et konstruktiv (skole) felt for vekst. Det som

allerede er veldig bra, kunne(fra min perspektiv) ytterlig utvikles ved a

hjelpe elevene forstå og integrere mer av sine egne psykologiske

prosesser. A fa litt basis opplæring i selv utviklings redskap

og prinsippene (et slags psykologisk ABC), kunne være bade svært nyttig for

elvenes her & naa og for deres reise videre gjennom Livet.

Jeg har selvsagt allerede en del ideer, men tror at det er –hvis det kan være av

interesse for skolen- kanskje er smartest a brainstorme om dette i fellesskap.

Jeg har undervist en del tusen timer med kurs og seminarer rundt lignende

temaer (og har tre tenåringer). Der jeg vil sier med det, er at jeg at foler meg

relativ kompetent & komfortabelt i dette felt.

Salut fra solfylt skrive formiddag fra ute kaffe kontoret,

Olaf