Enhver hus med respekt for seg Selv


Jeg har vært i mange hus i mitt liv, reist mye, vært mye på besøk, leid mange hus og eid noen.
Siste tilskutt er at vi er gjort en house exchange med en sveitsisk dame som bor i San Francisco og som eier en gammelt mas (=landhus) i Camarguen, i den vilde Rhone deltaen, et stykke utenfor Arles. En realisasjon jeg fikk under denne reisen (vi har også bodd i huset av en gammelt Tysk TV personality utenfor St Tropez, som er stevfaren til en god venn) er at et vesentlig kjennetegn for et hus som kjennes godt for meg, er hva slags bøker som finnes i huset. Dette virker (og selvsagt er) som en utrolig subjektiv kriteria, samtidig som jeg er relativ overbevist at det faktisk symbolsk sier mye om hvem som bor der. Jeg har i mange år påstodd at husets indre er en refleksjon av beboerens psyke- at den er så å si en eksternalisering av deres indre. Basert på denne tanken er det klart at det er interessant og svært fortellende å se hva folk leser. Som vidreførende delaspekt av dette vil jeg si at påstår at alle hus

a) trenger et bibliotek som reflektere vide horisonter
b) trenger en velsortert seksjon av selv utviklings bøker

Det sistnevnte mener jeg er spesiell viktig, siden jeg er overbevisst om at alle mennesker alltid er i Selv-utvikling og derfor trenger å få en daglig selv utviklings bokinnspill (« vårt daglige selv utviklings bok, oh kosmos, gi oss i dag....»). Fem minutter selv utviklings lese diet holder langt på vei, er min personlige premisse. Og siden jeg tror at det er farlig å bare nære seg bare på EN bestemt selv utviklings diet (Hellinger, Freud, Osho, astro, whatever), mener jeg at det er bra å lese på et bredest mulig spektrum. OG: ikke «kjøp» noen ting, tar ingenting for gitt. Ingen har rett. Alle bare ser et stylle av hele elefanten. Bare tar den tanken som når deg via boken på Merkurs bevingete føtter (og hatt), og la den virke litt på ditt sinn. Så kan du se hva du tar med deg eller ikke. Derfor:
ser punkt: ...... b) trenger en velsortert seksjon av selv utviklings bøker ! Masse å finne overalt for den som har åpne øyer og sinn: loppis, antikvaritat, amazon brukt bøker....Jeg er alltid på ut fiske tur
(på alle plan). Og fordi jeg har vært det så lenge, får jeg alltid noe inn i nettningen, nesten unasett hvor jeg er. For noen år siden fant jeg til og med en signert og personlig dedikert bok av Golo Mann (broren til den Tyske Nobelpris vinneren for Literatur, Thomas Mann) til sin venn, Alfred Andresch (en annet meget viktig Tysk forfatter i 20 århundred) på en liten 20 m2 Supermarked (!) i Tessin i Sveits. Det er som med alle andre landskap, indre og ytre. Jo mer man beveger seg der, jo mer blir man kjent, vant, og kan navigere landskapet.

Siden jeg er midt i skrive prosessen til Ingvild og min bok «Barfot- Hage som Livsstil» avslutter jeg her min sedvanlige Vær ascendent med Mars i Væren innspill- som skal bare tjener som impuls-settende -noe som får leseren til å foretar sine egne refleksjoner (versus at man trenger å kjøpe mine formeninger).
En biblio-file klemz fra le Grand Sud