vi vandrer og undrer


Vi vandrer
og undrer
gjennom tid og rom
på ett plan
og utenfor tid og rom
på et annet
som hender
helt parallelt,
og direkte
synkron.

Hendelser og mennesker
smeltes sammen
rives fra hverandre
like stadig
som i samme åndedrag
blir det:
inn og ut,
var det:
opp og ned
sist endelig:
hipp som hopp

Likeså og uansett:
overalt og ingen sted

blir alt til ett
til slutt

som ikke finnes

vi vandrer
og undrer


OR, Mars 2011