Kreativ Living, modul I, fre 25, kl16 : Rytmer & Flow
Kosmologisk- individuelt Tids Management

« Ikke kast bort tiden din»
Delphi orakel

«Godt poeng» !, er jeg fristet til å rope gjennom tid og rom (en del tusen år i linear tidsregning ligger imellom) i retning Delphi . Meget god poeng, faktisk. Og selv om jeg personlig operere utifra premissen av en udødelig sjel som utvikle seg gjennom en lang lang rekke av inkarnasjon, må jeg konstatere at min observasjon i Livet og terapi er at folk kaster bort utrolig mye verdifull Livs tid. Hvorfor det er slik, kan man besvare på mange plan. Men tar man et overordnet blikk på det hele blir det tydelig at årsak No 1 er at man lever forbi seg Selv.
Hva skal det betyr at man lever forbi seg Selv? Også dette er relativ lett å besvare fra fugl perspektiv: Man lever alt mulig (andres ideer om hvem man burde være, sine egne gamle forstillinger om seg selv, utdaterte programmer, samfunns krav etc) –alt mulig, virkelig- men bare ikke seg Selv. Dette gjelder på mange plan, men spesiell tydelig blir det i det man kaller disse dager på god ny Norsk tids management. Det at det i det hele tatt finnes et slik begrep (samt andre: tidsklemme etc), viser at den kollektive bevisstheten i hvert fall har våknet til det at man kollektivt mis-bruker mye tid og at man er litt blank på hvordan man skal angripe det hele. Dessverre og heldigvis er dette ikke enda visdommens siste ord, siden det viser seg at det å kun manage sin tid utifra generelle funksjonal- rasjonelle kriteria skyter pilen sist endelig alltid forby målet.
Nesten ingen lever altså virkelig i samsvar med -og utifra- sin egen rytme. I konsekvens lever man ikke i sin «Flow» (det finnes en helt vitenskapelig gren i USA som befatter seg med Flow fenomenet). Ergo føles Livet ofte som tyggegummi (eller klister føre, for å tar et aktuelt problemstilling for mitt eget Liv som pasjonert ener-ski-er). Man opplever mye motstand i Livet, og tror innbitt at det er Livet (og omstendigheter) som yte motstand, mens det er en selv som yter motstanden mot Livet.
Dette skal vi gjøre noe med i det første modul av Kreativ Living (tross alt: hvordan skal man lever kreativ hvis man er i utakt med sin egen rytme ?) Vi tar utgangspunkt i premissen at enhver mennesket har sin egen medfødt rytme, sin egen indre klokke, en høyst individuelt fornemmelse og inn-stilling til tid. Dermed er «spørs» : hvordan kan du som individet synkronisere deg med din kosmologisk individuelt rytme ? Vi snakker her ikke «kosmos generelt», men kosmoset i deg Selv. Hvert mennesket bærer nemlig et avbilde, sin personlige custom-made versjon av kosmos i seg Selv- og dermed er sin egen kosmos og del av kosmos som helhet.
Hva gjør at du har «dårlig tid» (a bad time ). Og hvordan du får det til å stort sett ha en «god tid» (a good time).
Mer da & der !