Fisketid konstellasjoner på Space

Torsdag (jupiter dag), 24.02, kl 11


Kommende uke går vi inn i Fisketid. Det betyr at den kosmiske (sol-) klokken er tilbøylig til å støtte primært prosesser som er knyttet til Fisk energien. Fisk arketypen har selvsagt mange betydningsplan, men for å nevne noe kjerne temaer:
-Avslutning av sykluser (slik at det nye kan begynne i Væren/våren)
-Avsløring av illusjoner
-Arbeid med ubevisste, skjulte, glemte temaer og mennesker
-Fisking etter nye drømmer (som helst ikke er illusjoner)
-Tilknytning av hverdagslig slit til en større kosmisk sammenheng (som kan dermed balansere det som er for mye av realitet i retning av en overordnet virklighet)


Vel, hvem av oss har ikke nok av det i sin sjels handlepose eller sekk ?
Konstellasjoner er en veleignet redskap til å belyse, tydeligjøre og igangsette en forløsningsprosesser fra fiskeforviklinger, eller til fiskeutviklinger.
Om vi vil eller ikke (våre subjektive intensjoner er relativ irrelevante) så kommer konstellasjoner på 24.02 til å stå under dette tematiske parapluie.
Ses in Fiske SPACE

Konstellasjonsdatoer fremover:

*Torsdag, 24 Februar kl 1o
*Torsdag, 24 Mars kl 1o
*Torsdag, 28 April kl 10
*Torsdag 26 Mai kl 10
* Torsdag 16 Juni kl 10

Ytre rammer
- taushetsplikt rundt andres konstellasjoner og prosesser
- frihet å snakke om sitt eget
- deltakelsen skjer på eget ansvar (vi møtes som voksne)
- kostnad: kr 450 for egen konstellasjon, kr 150 for deltakelse uten egen
konstellasjon

-Hva du betaler for
a) den som få satt opp sin egen konstellasjon
> Forberedelse: Jeg fordyper meg ca 15 min inn i hver deltakers
familiesystem & horoskop på forhand og notere mine intuisjoner for
bruk under konstellasjonen.
- > Selve konstellasjonen
- > Erfaring av over 15 000 timer terapeutisk arbeid
b) deltaker uten «egen» konstellasjon:
> Det viser seg at å deltar i konstellasjoner, enten man «bare ser på» eller
som representant virker terapeutisk for alle som er tilstede.
Lovmessigheten som har krystallisert seg ut i denne sammenheng er at
alle konstellasjoner virker på alle som er tilstede.

Påmelding for deltakelse (obligatorisk): jolis@c2i.net / 971 86 344
S.P.A.C.E, Meyers gt 56, G-løkka,
V/ Olaf Ryes plass (bakgård til Kafé Kao Thorvald s, første dør på høyre, 2 .etage)