Mange lærer, kosmos som lærer


Kosmos er for stor til å bare ha en lærer, eller følger en bestemt lære. Det finnes ingen guru, mester, religion, verdensanskuelse eller tros retning -uansett hvor kult eller troverdig eller opplyst den kan virke (verdt å merke seg at de som betegner seg selv som opplyst er det er det aller minst) - som kan dekke hele bredden av kosmos´spektrum, eller dagens utvidete virkelighets behov. Med utvidet virkelighets behov mener jeg bevisstheten The Big Mind som holder på å utvide seg kollektiv og indivduelt. Og det som det holder på å utvikle seg er så stort at ingenting system kan rome det hele. Dermed viser hver system eller lære bare et utsnitt av helheten. Og vi mennesker må indivduelt sett pick up the pieces, plukke oss sammen de biter fra de forskjellige systemer, filosofier, livssyn, spiritualiteter, guder, gurus, psykologi skoler, mester, egentlig ALT. Vi må søke og kan faktisk finne overAlt. Og den gode nyheten er at Alt finnes Alltid overAlt. Og den dårlige nyheten er: hvem ser skogen for alle trær ?
Og som vanlig ender vi opp i individets egenansvarlighet for sin sjebne, sitt liv, sin retningen og kvaliteten av sin reise gjenom Livet, sine inkarnasjon, sin evolusjon.
Der forblir det nesten ingenting annet å si enn å ønske hverandre lykke til med det....