Kjære pasienter 2011
S.P.A.C.E., 3.01.2011

Kjære pasienter, klienter, rådsøkende, coachees, mentorees
(det ordet som treffer sakens kjerne er ikke enda oppfunnet)

Et godt nyttår fra Thorvald Meyers Gate 56.

Τα Πάντα ῥεῖ - Panta rhei, som den Greske filosofen Heraklit utalte-rett som det var, og smart som han var. Riktig: Alt flyter, alt er alltid i forandring og forvandling.

Og siden jeg nødig vil stille meg mot kosmos´ primære lovmessighet (et veddemål man alltid taper) har jeg valgt - første gang på mange år - å forandre litt på på de ytre rammene av individual timene på S.P.A.C.E. :

1) Tidsrammer & betaling
Fra 1 Januar 2011 er prisen for en individual time av 50 min = kr 800.
I de siste årene har jeg vært for udisiplinert til å holde meg til tidsrammene -noe som ligger selvsagt i mitt ansvarsområde. I 2011 kommer jeg til å avslutte timene innen de avtalte rammene. Det gjelder også hvis pasienten er forsinket.

2)Sammenarbeidsperiode & objektiver
Fra 1 Januar 2011 kommer jeg til å forhånds avtale med hver pasient en passende arbeidsrytme og setter bestemte tematiske arbeids objektiver for hver periode. Dette er noe som pasienten og terapeuten blir enig om sammen, basert på pasientens generelle eller spesifikke utviklingsønsker, og terapeutens vurdering av pasientens nåværende situasjon (indre & ytre). Jeg kommer alltid til å ta utgangspunkt i et minimum halvt års sammenarbeid om gangen. Dette er ment til å sikre en arbeids kontinuitet som er nødvendig for prosessen og er del av et felles committment fra begge parter. Jeg har jobbet såpass lenge i dette feltet at jeg vet det er nødvendig med en slik minimum forpliktelse til seg Selv og sin prosess. Er man ikke villig å investere dette, så tror jeg man skulle med engang la være. Dette sparer energi, tid og penger for pasienten. Og ærlig talt, så er jeg heller ikke så interessert i et sammenarbeid uten at motivasjonen hos pasienten er høy nok.
For pasienter som har jobbet med meg før, kan dette skjæres ned til en mindre periode, men skal likevel avtales på begynnelse av hver runde.

I vår neste sesjon kommer vi til å bruke litt tid til å tematisere dette og bli enig om passende modaliteter og målsetninger.

Med dette i bakhode har 2011 nesten ingen annen sjanse enn å bli et kult år !

Olaf

PS: Der det mye informasjon, input og impulser som blir formidlet i løpet av en sesjon.
Mer enn man vanligvis har kapasitet til å virkelig «ta med seg». For å få fullt utbytte av sesjonen vil jeg foreslå at hver sesjonen taes opp. Jeg selv hører ofte på gamle sesjoner med meg som pasient (f x når jeg sitter i bilen eller på tog), og får noe ut av det hver eneste gang ! Derfor- rent praktisk: hvis du har en smart phone- så har de nesten alle en tale opptaks funksjon. Eller kanskje du har mps 3 spiller el.l.. Ta det med til sesjonene ! Hvis du ikke har noe opptaks mulighet, så kan jeg gjøre det for deg og brenne det til deg til neste time. Dette tar tid og materiale og koster derfor kr 50 for Cd´en.