Hva er en Metamorfose


Definisjon av metamorfose:

" En gjennomgripende forandring som individet gjennomgår og som innebærer en fullstendig omstrukturering av det indre og det ytre "