S.P.A.C.E = 17 = "the star "


S.P.A.C.E står for ALT som du og jeg og kosmos ønsker å fylle den meg.

S.P.A.C.E er et åpent rom, jordisk & kosmisk, personlig og transpersonlig, tomt og full samtidig.

S.P.A.C.E. kan leses på alle mulige måter:

S. = Space; Senter; Sirkel; Syklus; Sammenheng; Samling
P. =Psykologi; Potensial; Ping-Pong
A.=Astrologi; Alt; Alkymi
C.=Constellasjoner; Creativitet; Cosmos, Collektiv
E. = Evolusjon; Eksperimenter; Ekstase

pluss: det du legger i det.....

Tall verdi på ordet S.P.A.C.E. blir 17 og den tilsvarende (på passende vis) Tarot kortet «stjernen».

Tarot kortet «stjernen « symboliserer sammenhenger mellom makrokosmos (= stjernen) og mikrokosmos (=mennesket). Den er ment til å avbilde det stadige sammenspill mellom kosmos og individet , skjebne og sjelen, det objektive og det subjektive. Jeg kaller denne prosessen for «kosmisk ping-pong. Motivet viser at det transpersonlige -symbolisert gjennom stjernen- skinner alltid over det personlige i individet og kaster lys på dens handlinger og vei.
Stjernen stråler som solen. Bare at det ikke er solen (det er et annet tema, s. tarot kortet «solen»), men stjernen. «Solen» står for realiseringen gjennom den kreative Jeg/Ego-kraften. «Stjernen» derimot bærer et mer kollektiv energi, en overordnet «jeg». C.G. Jung kalte det for «Selvet». Selvet er et ego som er integrert i en større kosmisk sammenheng og har lært seg å handle i samsvar med sitt skjebne.
Tarot kortet minner oss også om det astrologiske Vannmann motiv av « vannbæreren»: både kvinnen i «stjernen» og vannbæreren i Vannmann konstellasjonen heller ut vann. Dette er visdommens vann. Visdommen «kommer» fra stjernen, som skinner på himmelen og som fra sitt overordnet perspektiv ser hvordan alt henger sammen her nede på jorden. Stjernen (akkurat som astrologien !) har oversikten. Denne oversikten stråler ned til mennesket (den har blitt «be-strålet», kunne man si). Mennesket som har blitt opplyst av stjerne lyset har som oppgave å gi denne over & -innsikten videre. Mennesket heller ut visdommens vann -så at det kan via strømmen nå andre mennesker og det kollektive. Det vi ser avbildet er egentlig et energetisk syklus:
Den kosmiske stjernens oversikt blir til menneskets innsikt, som den i neste instans gir videre til strømmen og dermed det kollektive. Og derfra, som vi vannkretsløpet det tilbake til stjernen....

S.P.A.C.E kan være alt dette: stjernen, mennesket, vannet, prosessen, oversikten, visdom, astrologi, videreformidling -et eksperimental laboratorium hvor makro og mikrokosmos kan interface, kobles til hverandre, skape noe, bringe evolusjonen videre.