Sea Change

Jeg er alltid på utkikk etter magiske ord og uttrykk.
De fleste ord som møter oss er flat som u økologiske
hvitmel
pannekaker, og overflatiske som zink top på en dårlig bar i New Orleans.
For å ikke snakke om deres ureflekterte bruk og misbruk.
Men av og til, dukker det opp noen diamanter av ord eller uttrykk inn i mellom.

Sea change or seachange is an idiom for broad transformation

....drawn from a phrase in the song "Full fathom five" in Shakespeare's The Tempest, and connotes a transformation:

"Full fathom five thy father lies,
Of his bones are coral made,
Those are pearls that were his eyes,
Nothing of him that doth fade,
But doth suffer a sea-change,
into something rich and strange,
Sea-nymphs hourly ring his knell,
Ding-dong.
Hark! now I hear them, ding-dong, bell."

For den som foretrekker en mer oppdatert versjon anbefaler jeg Beck´s skiver med samme navn.

Min personlige assosiasjon med det hele, per-i-øyeblikk

Egentlig skulle man alltid
være klar for en Sea Change
en change of sea-nary
for å sea
ny sjø
styre inn i nytt hav
ut av den gamle havn
and Sea your Selv Changed.....