Boomerang effekten i parforhold

Alt du kaster ut til din partner (skyld, aggresjon, sinne, kritikk etc) kommer tilbake til deg som en boomerang. Og den treffer deg ofte hard, fordi du er ikke forberedt for det. Man tror – i sin naivitet og momentane blindhet- at den andre er virkelig er skyldig og at det derfor er berettiget å skyte disse aggresjons pilene mot den andre. Og siden det vi tror at det er piler (som pleier å fly bare i en retning) vi skyter og ikke en boomerang, er vi alltid like overrasket at den kommer tilbake.

Det ligger en kosmisk lovmessighet bak denne mekanismen og som gjør at den må komme tilbake.Og den er- som alltid- meningsfullt. Meningen er at mennesket skal lære noe i dette Livet, at den skal utvikle seg. Og siden det som man ser som «feil» hos den andre -og som man mener at man har rett å kritisere/angripe- er egentlig et stykke av ens egen skygge som man skal lære å se og integrere, må boomerangen kommer tilbake til den dette egentlig hører til- nemlig den som har kastet den. En stykke lære oppgave på mennesket utviklingsvei. Og den som man må lære å gi opp for å oppfylle oppgave er å la være å sende skylden ut til den andre.

Apropos skyld

Jeg foreslår at vi stryke ordet «skyld» i det hele tatt fra vokabularet. En for alle ganger,

Den hører til en annet tid (misforståtte religioner, feiltolkete symboler som syndefallet og den «original sin» konseptet, overivrige tro systems representanter, inkvisisjon etc). Dette skal løses opp i vår (vannmann) tidsalder. Vi er på vei til dette, men det er fortsatt ett stykke. La oss lære oss å erstatte ordet skyld med «ansvar».

I parforholdet dykker det regelmessig opp skyld spørsmål. Og den som føler seg «ikke skyldig» ser tydelig hvordan den andre har gjort seg skyldig. Men denne tilsynelatende tydeligheten i betrakternes indre øye (= sin realitet) er ingenting annet enn blindhet. Virkligheten er nemlig:

Begger part(n)er bærer alltid like stor ansvar for det som ikke fungere i forholdet


Og OBS ! Dette gjelder til og med i situasjoner hvor det virker helt og uten tvil opplagt hvem som har skyld.