Affirmasjons Regler for Visjonsmuskel arbeid

« Du skaper din egen realitet «

Affirmasjoner kan virke som konstruktiv magi. Disse rituelle setninger har kraften til å forvandle et gamle indre program - som er ofte bunnet opp i en ubevisst, gammelt tro setning

( f x « jeg er ikke verdt å bli elsket « eller « parforhold er dømt til å mislykkes» ) - til noe nytt.

Dette nye skal erstatte det gamle bilde (som er ikke virkeligheten, men bare en forstilling) med noe som er mer i samsvar med den man virkelig er.

Det dreier seg med andre ord ikke om å stappe psyken full med nye (late-) tro setninger (som man ofte gjør i « positiv tenkning»). Det kan fort blir til en slags selvbedrageri. Poenget er å minne sjelen om noe den allerede i dybden (og høyden) vet og som er sant. (tar det med sannhet med en klype salt).

Når du affirmere denne sannheten (affirmasjon betyr «bekreftelse»), er det som du snakker til deg Selv, og bekrefter noe som du har glemt om deg Selv. Aller best virker affirmasjoner i samsvar med indre visjons bilder.

Det finnes forresten noe få regler som det smart å ta med i betraktning når man velger å formulere sine affirmasjoner:


1)Formulere deg i «nå tid» : « jeg er....» (ikke: skal, vil bli, kommer til å etc...)


2)Unngå å bruke ordet «ikke» i affirmasjonene. Sjelen forstår ordet «ikke» rett og slett ikke, og hører setningen uten den. Dvs, hvis du sier til deg Selv: « Jeg skal ikke går i forsvar hver gang jeg føler meg kritisert» , hører psyken: « jeg ....skal går i forsvar...».

Lær deg derfor å formulere det positiv, f x: « Jeg reagere med åpenhet hver gang....».


3)La være å knytte dine visjoner & affirmasjoner til bestemte mennesker («jeg er sammen med Knut/Cecila»), eller tidsfestet det (..» innen desember»), eller setter tall på det (« jeg har 55 fantastiske elsker i 2011»). Dette er et forsøk å manipulere kosmos, og har stort sett det motsatt effekt av det man ønsker - det stenger nemlig «feltet» !


4) Bruk frekvensloven. Du må trene opp din indre visjons & affirmasjons muskel akkurat som du trene en muskel som har vært 3 måneder (et helt liv ?) i gips. Øvelsen gjør mester, er en litt kjedelig setning, men det er sant, også i denne sammenheng. Hvis du virkelig ønsker å transformere et gammelt bilde (som har sittet i ditt indre i x antall tiår !) må du kjøre ordentlig på. Ellers virker det ikke. Minimum krav: en visjons/ affirmasjons sesjon om dagen.