Terapeutisk leksion I: bulemie og dens esoteriske betydning

La oss face det. Det har lenge eksistert graverden misforstålese om hva bulemi virkelig dreier seg om.
Det var faktisk ikke før jeg så filmen Zoolander at jeg skjønte hva essensen av det hele var.
Dermed er det vel oppklart en for alle ganger.
PS: ser på det flere ganger så at sannheten har mulighet å synke inn