iLykke: Investering i seg Sjel

iLykke: Investering i seg Sjel

Å tar seg tid & råd til å utvikle sin sjel er sannsynligvis den beste investering man kan foretar.Din hode har blitt oppdratt til å tenke fornuftig: «Disse penger skulle du heller bruker for å kjøpe deg en ny oppvaskmaskin «. Eller din indre hedonist sier: « Heller tar deg en sydentur for det«. Begge tanker er forstålig, men relativ kortsiktige. Både oppvaskmaskinen og ferie har nemlig som underliggende motiv å skape bedre livskvalitet. Men som vi alle vet (men stadig glemme): ekte livskvalitet har lite å gjøre med ytre ting eller hendelse. Klart er det hyggelig å slippe oppvasken eller å ligge en ekstra uke på stranden. Men så lenge sjelen er stappfull av gamle programmeringer og psyko søppel nytter alle ytre plaster hjertelig lite. Og uten å ville over patologisere det: det et faktum at vi alle har (mer enn) nok å jobbe med på det indre plan, om vi ønsker å ser det eller ikke. Arbeids kronologien er enkelt og opplagt: Først må man sørge for at sjelen er i balanse. Er den i balanse over lenger tid, innstille seg automatisk noen som lykke. Lykke er ingen tilfeldighet, men et logisk resultat av en utviklingsprosess. Har man først funnet lykkens resonans som resultat av omfattende indre renovasjons arbeid, blir alt annet også bra. Derfor er denne litt fleipete overskrift om å investere i seg sjel absolutt alvorlig ment. Sjelens utvikling er sine qua no (lat. «uten går det ikke») og fundamentet til varig lykke.

Folk flest velger å investere sine penger primært i materielle verdier. Det er forstålig og har selvsagt sin verdi. Å bo i et nydelig hus eller drikke en utsøkt vin er en del av den sanselig nytelsen som jorden stiller oss mennesker til disposisjon. Det som ofte mangler på den andre siden er en bevissthet om at det er like viktig å investere i det immaterielle. Mens investering i aksjer og verdipapirer er et svært usikker forretning, er investering i sjelen krisesikker. Den forebygger tvert imot fremtide kriser som ikke lenger trenger å oppstå fordi temaet er ferdig bearbeidet i sjelen. Sjel- investeringer er kanskje den mest gunstige alders forsikring som finnes på markedet: en god voksen sjel som gjennom tidlige investeringer i seg Sjel har mer funnet seg Selv, kan fortjent nyte denne fasen av livet i visdom og kan til og med døden går i møte med en vis avslappethet.

Med andre ord: en investering av noen tusenlapper på måned -hvis man tar i betraktning at det dreier seg om ingenting mindre enn ens lykke i livet, er ingenting. Det gjelder å koble inn en slags ueberfornunft, som man plassere over den kortsiktige indre regnskapsføreren. Og selv den mer kvantitativ anlagte regnskapsføreren burde være overbevisst, hvis den regne ut hvor kostbart en depresjon virkelig er, også økonomisk sett. Og hvor produktiv man kan være, når man er lykkelig. Og hvordan to kaffe latte om dagen tilsvarer ca 2000 kroner per måned. Det tar seg de fleste råd til i Norge. Og mer stort mer enn det trenger Selv utvikling heller ikke å koste.Som vanlig er alt relativ. Og en spørsmål av høyden av perspektivet.Hver mennesket velger sine prioriteringer selv og må tar ansvar for konsekvensene av det.