Høyde Psykologi I: Birdseye


« It´s all in your mind «

Løsningen av hvilken som helst problem ligger i høyden man betrakter problemet fra.

Den enkle formel lyder:

Jo lavere <>er sjansen til å forvikle seg.

Jo høyre > betraktnings perspektiv, jo større > er sjansen til å å utvikle seg

Forvikling betyr i hverdagsspråk = problem.

Utvikling betyr i hverdagsspråk = lykkelig.

« It´s all in your mind « tar utgangspunkt i det at vi kreere våre problemet selv via den subjektive måten vi betrakter det. Jo høyere man kommer i perspektivet, jo mer objektiv blir det hele .

Og jo mer objektivt det blir, desto mindre subjektivt forviklet er vi i det.

Utfordringer kommer og går, hver dag, gjennom hele livet. Det er ingenting å gjøre med det, dette la seg ikke forandre, er en del av Ying og Yangs evige bølger som ruller inn og ut på stranden av vårt liv. Det eneste vi kan gjøre med det (og dette ene er veldig mye) er perspektivet vi ser, opplever og forholder oss fra.

Og det er virkelig slik: jo høyere du stiger (eller flyr) jo mindre problematisk blir det.Det har ingenting å gjøre med at man prøve å late-distansere seg eller gjør seg ufølsomt.Det er bare å logisk konsekvens av det man ser. Ser du hvordan ting henger sammen fra denne høyden, ser du at det som du før betraktet som et megaproblem er hverken virkelig farlig eller meningsløst.. Fra her oppe ser man hvordan alt henger sammen på en meningsfullt vis. Og dermed mister mye den ueber dramatikken vi skaper på bakke nivå.

Det mest ekstreme høyde når vi når vi dør. Så å si alle som har hatt nær-død erfaringer og har kommet tilbake til Livet snakke om denne berømte filmen, hvor de ser sitt Livet og de store hendelser og viktige mennesker strømme forbi før deres indre øye, og kjenner hvordan alt er riktig, alt har sin plass, ingenting var bortkastet, hver smerte og glede hadde sin funksjon. Det er høydepsykologi.

Klare vi å nå en slik høyde mens vi er i live, blir Livet blir mye lettere.Dette er fullt mulig.