Den voksne vekstkanten

Biologisk

er det logisk

at vi alle

vokser oss

etterhvert

fysisk

stor.

no big deal, det

Men hvem,

av de fysisk store

er egentlig

og virkelig

i sin virkning

voksen ?


Og hvem

har i psyken

som sjel

og ånd

vokst seg stor ?

Såpass stor

at den kan kaller seg

med rett

voksen

« den som har vokst gjennom vekst « ?


Uten denne veksten

som er mer astro (astra gresk stjerne) logisk

enn bio -logisk

blir ingen

-vel å merke-

virkelig voksen.


Uten stjerne vekst

ingen virkelig voksne.


Den voksne

er den som har vokst

over tid

og gjennom rom

i retning

av stjernene.

(man trenger ingen astrologi for det,

men det hjelper)


Og avslutningsvis:

Den virkelig voksne

virker

gjennom

sin vekst.


Copyright Olaf Rademacher, 2010