Selg ett astro hus


Et lite tanke eksperiment for å hjelpe å forstå hva de tolv husene i horoskopet står for:

Hva hadde skjedd hvis man hadde kuttet et bestemt hus ut av hus systemet -som om man tar et kakestykke ut av kakens helhet ?

1.hus, kuttet ut: mennesket hadde vært død. Eller mer presist: ikke levende. Når terskelen mellom det 12 og det første hus blir overskridd, entrer CHI, livets energetiske grunnvaluta scenen. Uten denne bio- energetiske elektrisiteten, finnes ingen liv (=bios , på gml gresk)

2. hus, kuttet ut: mennesket hadde ikke hatt en fysisk materiell kropp. Materien, stoffet
hadde manglet.

3.hus, kuttet ut: mennesket kunne ikke bevege seg eller aktiv kommunisere.

4. hus, kuttet ut: mennesket kunne ikke føler, ikke kjenne seg selv, hadde ikke hatt noe indre psykiske liv

5. hus, kuttet ut: mennesket kunne ikke bringe sitt indre til en emosjonelt, kreativ uttrykk

6.hus, kuttet ut: mennesket kunne ikke bringe ordning sin personlige psyke, organisere sitt indre

7. hus, kuttet ut: mennesket kunne ikke møte den andre; man hadde sett ut, inn i verden og rett og slett ikke sett noen eller noe som helst; man hadde bare iakttatt en tom rom «der ute»

8. hus, kuttet ut: mennesket kunne ikke bygger opp en binding til noen andre mennesker; Man hadde bare hatt luftige møte med de andre -uten at en dypere
forbindelse oppstår

9. hus, kuttet ut: mennesket kunne ikke forstår hverandre eller finne mening i verden

10. hus, kuttet ut: mennesket hadde ikke hatt noen tilgang til sin skjebne

11. hus, kuttet ut: mennesket hadde ikke hatt noe himmel i & over seg, hadde ikke båret sin andel av stjernene i seg (« we are all made of stars»)

12- hus, kuttet ut: mennesket hadde vært uten sine potensialer. Det første hus hadde ikke noe kosmisk byggematerialet å føde fra

Er det noe du hadde gjerne kuttet ut av din horoskop kake ? Et stykke som du har ikke behov for ? Noe du bare synes er døds teit, en del som du sier til : « dette trenger jeg ikke i mitt liv ?»
I så fall ta kontakt med en av våre hyggelige salgs representanter fra S.P.A.C.E. ! Ring oss på 1-888-S-E-L-L-E-T-T-A-S-T-R-O-H-U-S.
Vi har etablert et kosmisk børs, hvor det er mulig å for individer å bytte eller selger hus, tegn, planeter fra sitt medfødte horoskop mot en ubetydelig sum (11 % av dine pensjon fond)

PS: Sorry, ingen bytte av ektefeller, foreldre eller eks´er eller lignende !