Konstellasjon in Wonderland/fredag 18.06 i S.P.A.C.E

Å P E N K O N S T E L L A S J O N 18 Juni
Featuring: The Mad Hatter !


« You have lost much of your muchness, Alice «

Har du–i likhet med Alice – et ønske om å finne tilbake til din muchness, kan vi anbefale:


Siste åpen konstellasjon Før Sommeren
på S.P:A.C.E.,
fredag 18.06 , kl 1o

Ytre rammer:
- taushetsplikt rundt de andres konstellasjoner og prosesser
- frihet å snakke om sitt eget
- deltakelsen skjer på eget ansvar (vi møtes som voksne)
- kostnad: kr 450 for egen konstellasjon, kr 150 for deltakelse uten egen
konstellasjon
Hva du betaler for:
a) den som få satt opp sin egen konstellasjon
> Forberedelse: Jeg fordyper meg ca 15 min inn i hver deltakers
familiesystem & horoskop på forhand og notere mine intuisjoner for
bruk under konstellasjonen.
- > Selve konstellasjonen
- > Erfaringenen av over 15 000 timer terapeutisk arbeid
- b) deltaker uten egen konstellasjon:

Det viser seg at å deltar i konstellasjoner, enten man «bare ser på»eller
som representant virker faktisk terapeutisk for alle som er med i
opplevelses feltet. Lovmessigheten som har krystallisert seg ut over de
årene er « alle konstellasjone virker på alle som er tilstede».
Påmelding for deltakelse (obligatorisk): jolis@c2i.net / 971 86 344

S. P. A .C. E,
Thorvald Meyers gt 56, G-løkka,
V/ Olaf Ryes plass (bakgård til Kafé Kaos, første dør på høyre,
2 .etage)