Gratis kosmologisk terapi I: hypnose !


Gratis Helbredelse: hypnose !

Vi tenker ofte for kompliserte. Som mennesker har vi blitt såpass komplekse at vi ofte ikke ser skogen for alle trærne. Har man et problem, om det er av psykisk, fysisk eller åndelig natur, tenker vi: « hmm, dette må jeg få behandling for hos en...psykolog, healer, lege, homeopat, clairvoyant whatever. Ja, nettopp, vi tenker. Hode er et hjelpsomt redskap, men bare som redskap, ikke som styring. Vi for -tenker oss. (for er en prefix som betyr ikke eller feil ).
De fleste middler som helbrede i ordets virkelig forstand er gratis og demokratisk tilgjengelige for alle, courtesy of the cosmos.
Natten er en av dem. Der høres litt selvfølgelig og platt ut.
Men virkeligheten er: Natten er en av menneskets store forbundsfelle. Natten helbreder hver natt.
Kroppen, sjelen, ånden får en gratis behandling, natt etter natt.
Natten har liten plass i vår bevissthet som healer. Den er ikke sensasjonelt nok. Den snakker ikke høyt om sin «medfødte evner». Likevel gjør den i det stille sitt magiske helbredelses arbeid. Natten er den store healern, som alle tar for gitt, og ingen takker.
Hvis den skulle skilte med hva slags terapi den driver med, måtte den skrive på sitt praksis dør: hypnose. Hypnos på gammelt gresk betyr søvn. Hypnose er et meget effektiv redskap.
Og hver natt – vidunder over vidunder-blir vi hypnotisert og helbredet i det skjulte og ubevisste av månen, plantene, kosmos som jobber både lett og iherdig og fikser i vei...
Så heldige vi er (hvis vi bare viste....)

Natta !