Fremtids profeten I: thanx for sharing !


« Når du stopper å dele dine innsikter,

kommer din lykke til å mottar likeså stoppe opp «

fra Tao Mentoring, Chungliang Al Huang


Chungliang Al Huang, en av mine yndlings mentorer

Takk for at du delte det med oss !

Bak denne tanken skjuler seg lovmessigheten av «å gi & ta «.

Høres nesten kinesisk- taoistisk ut når man sier det høyt: « å gi å ta» , haha !

Vi lever nå i vannmann tidsalder. Evolusjonen akselerere, blir raskere og raskere. Der gjelder det å være våken !

Mye av det som skjer nå har med utveksling av ider, innsikt, forståelse og visdom å gjøre.

Derfor har alle disse mulighetene/ redskap poppet ut: Internett, blogger, reising, mobiler, msm, facebook, twitter etc.. Den overordnete meningen med det er at visdom skal blir like-fordelt over hele jorden. Alle skal har tilgang til det, skal kunne være delaktig. Internettet for eksempel er et symbolsk uttrykk for det som mystikerne har sagt i tusenvis av år: nemlig at alt i kosmos henger sammen via et usynlig nett.

Og nå kan alle tune seg, uansett hvor man er, og lese om tantrisk sex, eller får en liten innføring i sufi filosofi, få noen tips om Chi-runnng, eller lære seg zen meditasjon.

Alle kanalene ligger åpen nå for alle. Der er bare å gå ut å fiske !

Derfor er en av vår tids store oppgaver - og alle er invitert til det- og dele sine innsiktene, lærdom, visdom. Dette er det først gang i jordens løp hvor det ikke lenger er bare en intellektuelt eller religiøs overklasse «vet», og holder denne viten for seg selv for å kontrollere massene. Dette skal også fører til det legene, psykiater, psykologer, kirken, store konserner etc mister sin makt.

I vannmann tidsalder står alle maktstrukturer (Løve= mot-tegnet, uforløst: ego/ makt tematikk=) for fall. Og bra er det !


Kort sagt:

  1. Alle er mentorer for hverandre:Alle kan og skal å dele sine innsiktene: om det er via blogg, nett, samtale etc.. Vi sitter alle på mye visdom, og har alle noe å dele av det.

  2. Vi må alle blir mer villig & sel bevisst til å gi

  3. Vi må alle blir mer villig til selv bevisst til å ta imot: det å ta imot er også en kunst.

    De fleste mennesker er hooked enten på det ene eller det andre. Få klarer å holde en balanse mellom det å gi & å ta.

  4. Det må skjer frivillig: både det å gi, og det å mottar. Vannmann tidsalderen kan bare være basert på fri- villighet. Vannmann er selve tegnet for «frihet». Alt som heter tvang kommer til å bli sprengt (=fordi det ikke fungere)


Det er det sitat oppe sikter på: den som gi av seg selv, deler sine innsiktene, åpner automatisk for at universet gir tilbake. Dermed åpner man for lykken. Lykke er nemlig ikke en vilkårlig tilfelldighet. Den virkelige lykken faller en til, via en kosmisk lovmessighet. Kosmisk balanse !