Åpen vekstkant workshop 28 & 29 mai : Kreativitet & Solen

Kreativitet & den Solare

Strål kraften


Få med deg den siste workshopen på Momentumn før høsten !

Passende til sommer og sol skal vi tar for oss denne gangen vekstkanten

kreativitet og strål kraft. Astrologien vet at de to står i direkte

sammenheng med hverandre: kreativitet styrker individets solare kraft og

får mennesket til å stråle, har utstråling & energi. Et menneske med

sterk utstråling (=sterk utviklet sol kraft) kaller vi for karismatisk. Utstråling er tiltrekkende og skaper et slags positiv magnetisme i ens liv.Derfor er kreativitet et sentral tema i enhver menneskets liv, og solen et sentral planet i enhver menneskets horoskopet.Unansett om man betrakter seg selv som «kreativt» eller ikke. Alle mennesker har kreativitet i seg fra fødselen. Alle mennesker ble til via (pro-)

kreativitet av foreldrene.Alle mennesker er per se kreativ. Den som tviler på det kan ta en titt på sitt horoskop, og sjekke om solen er der.Skulle det vise seg by any chance at den er der, er dette likelydende med: du har fått kreativitetens gaven ved fødselen. Grattis ! (og helt

gratis) Ofte blir kreativitet defnert i en altfor for trangt kontekst, nemlig kun som det kunstneriske. Som om det fnnes kreative mennesker og ikke kreative. Det kunstneriske er bare et bestemt type uttrykk av det kreative. Men i grunnen handler alle skapelses prosesser om kreativitet.Og det viktigste, kanskje enhver menneskets fremste oppgave i sitt liv er

å skape seg selv. Dette høres selvsagt ut, men er i realiteten ikke det. Heller tvert imot. Mange mennesker gjør alt mulig, men skyter forby målskiven når det gjelder å skape seg Selv og sitt Liv. Det er fordi man ikke er klar over hvor målskiven står. Du kan skyte 1001 piler mot øst. Hvis målskiven står

i vest, kan pilene ikke noe annet enn å lande i gresset eller i naboenes gjære. Kreativitet er mer enn å «bare å gjøre noe».

Det er det denne helgen skal handle om: om å bli klar over hvor din kreative målskive står. Hva som ønsker, venter og forventer å bli skapt av deg. Hvilken spesielle skaperkraft bærer du i deg til å realisere deg Selv, kreere ditt Liv. Selv om dette høres litt ego ut: genuint selv realisering er alltid på sikt en win-win, både for en selv og for verden. Derfor sto det i tempelet i Delphi: «Realisere deg Selv, OG så realisere

du Gud «. Kreativitet er selv-realisering, verdens-realisering og kosmos-realisering i ETT. Disse plan la seg ikke separere fra hverandre. Via kreativiteten er vi universets skaperkraft like og speiler dens pro-

kreativitet, er en aktiv del av det.

Kanskje ikke helt uforventet skal vi benytte oss av astrologien som redskap i denne sammenheng (pluss konstell-asjoner,like selvsagt).Vi skal se på den (mer eller mindre) strålende solen i deltakernes horoskop. Det har vi aldri hatt før som fokustema i et seminar på Momentumn.Å finne ut hvordan man tar optimalt i bruk sin solkraften er det samme som å si: å utvikle sin kreativitet. Solkraften i horoskopet symbol-iserer drivkraften bak kreativiteten,er selve kreativiteten i

individet. Solen er dirigenten i planet orkesteret. For å komme til kreativ uttrykk må planeten via solen. Ellers kommer de ikke til ut-trykk !

Apropos ut: som aldri så liten bonus er kreativitet en av de store terapeutiske virke middler. Det er fordi kreativitet er vehikkelet som transportere det indre materiale ut. Og det er det indre materiale vi sliter med. Alle psykiske problemer er psykisk material som har blitt støkk på det indre plan. Den sitter fast «der inne» og venter på sin

forløsning. Det indre vil opp & ut i lyset (=sol lyset) og vil blir transformert i kreativ energi. Jeg har lenge hatt mistanken at alle sårenes egentlige mening er å drive mennesket inn i en kreativt, selv realiserende prosess. Men blir sårene ikke blir brukt som en konstruktiv drivkraft, og mennesket blir sittende på sine smerter og synes synd på

seg selv, snu de sårene mot individet og blir destruktiv.

Og der lander vi igjen hos solen i horoskopet, som beskriver

hvordan dette uttrykk skal individuelt foretas. Bare hør på ordet: ut-trykk ! Det indre trykk løsner når det psykiske materialet kommer ut. Og hør på det ordet: de- pression. Noe er trykket (=presset) ned. I konsekvens føler man seg ned-trykkt. Er det mye som nedtrykt, blir man deppa.Astrologisk har depresjon mye å gjøre med en uforløst (=u-realisert) solkraft.Derfor er kreativitet en av de «positive « kongeveiene av selv utvikling.


To make a long story short (dette var jo like mye en liten

metaspsykologisk essay, som et kurs utlysning):

Vil du lære mer om hvordan kun kan utvikle

ditt energi nivå

din utstråling

din tiltrekkingskraft (=positiv magnetisme)

din skaper kraft

din out-put

din evne til å realisere deg selv


er seminaret et glimrende anledning til det.


Ytre rammer:

Fredag 28.05. , 16-21 & lørdag 29.05, 10-16.

kr 2200


påmelding: jolis@c2i.net, eller 97186344