Angst & kjærlighet, del III: Sjelens Utvidelse

Kjærlighet på den andre siden

Angst og kjærlighet er to sider av samme sak. Hver av dem ligger på sin side av spektrumet. Alt har en polaritet her på jorden. Kjærlighet er polariteten til angst. Vi snakket tidligere om at ekspansjon er veien ut av angsten. Den ultimative utvidelsen er kjærlighet. Det ytterste ytterpunkt av angst-kjærlighets spektrumet er ubetinget kjærlighet. Den ubetingete kjærligheten er en ja til alt. Den ytterste angsten er en nei til alt. Inn i mellom finnes det mange grå toner. Ingen av oss er så opplyst at vi klarer enda å si ja til alt. Dermed lever vi alle kun i betinget kjærlighet. Alle de trange (=eng/ angst) former som vi kaller for kjærlighet er kun begrensete gjenspeilinger av denne grenseløse kjærlighet. Men det er ingen grunn til å gi opp.

Veien og muligheten finnes. Vi kan kommer ditt.

Men det første skritt er alltid å tørr å ser det som er usminket i ansiktet. Og det som er, er at vi alle er full av nei´s, angst og er trang i sjelen.

Utvidelsen

Angst er mangel av kjærlighet.

Kjærlighet er mangel av angst.

Vi har blitt klar over at veien fra angst til kjærlighet har å gjøre med utvidelsen av sjelen. Men hvordan skal man får til denne ekspansjonen ? Man kan vel ikke bare tenke eller vilje seg til det ? Nei, det har vist seg til å ikke virkelig fungere. Man kan bruke tankene og viljen som en del av redskapene. Men å stille dem sentralt i selvutviklings prosessen har vist seg å være lite effektiv. Grunnen er helt enkelt at sjelen ikke respondere spesielt bra til viljen og intellektet, fordi sjelens språk ligger på et en annet resonans. Man må derfor prøve å nå sjelen via redskap som treffer den på sin bølgelengde. Så, hva kan man gjøre, hva virker ? Svaret er: alt som utvider sjelen. Mulighetene er uendelig. Men mange ser skogen ikke for alle treer. Derfor en liten oversikt over de hovedkategoriene av sjelens ekspansjons redskap:


 1. Terapeutisk arbeid: Om det handler om tradisjonelle terapeutiske tekniker (psykoanalyse) eller om mer progressive eller «far out» metoder er egentlig det samme. Så lenge terapeuten har viten, visdom og kraft bak det den driver med og treffer klientens sjel der den trenger det neste vekst impuls, er metoden likegyldig. Kompetent terapeutisk arbeid utvider sjelens tranghet, forutsatt at mottageren er åpen for det.

 2. Spirituell selvutvikling: Det er opplagt at alle type åndelige arbeid ekspandere sjelen.

  Her finnes grenseløse opsjoner: fra 1001 forskjellige meditasjon tekniker over mantra chanting til sufi dervisj dans, listen av spirituelle redskap er uendelig. Kunsten er å finne det som passer best for individets nåværende situasjon.

 3. Bevisstgjøring redskap: Det finnes en del redskap som har potensial til å låse opp en port i bevisstheten. Denne åpningen kan vekke sjelen fra sitt tornerose søvn. Hver ekspansjon av bevisstheten virker på sjelen og automatisk utvider den.Noen eksempler er astrologi, lesing av selvutviklings bøker etc

 4. PsykoSomatik : Soma er det greske ord for kropp. Psykosomatisk arbeid når sjelen via kroppen. Dette fungere fordi kroppen og sjelen alltid henger i hop. På dette plan finnes så ulike instrumenter som holotropisk pustearbeid, Feldenkrais, homøopati, fasting etc.Felles nevner er at sjelen får en utviklings impuls via det fysiske.

 5. Bevissthets utvidene planter Mange kulturer har brukt spesielle planter (« plante ånder/deva») for å utvide sjelen. Jeg anbefaler det ikke i egen regi, fordi vi mangler de sterke rituelle rammene som gamle stammes kulturer hadde rundt dette. Vi har ingen sjaman som veileder oss trygg inn, gjennom og ut av disse altered states of consciousness. Jeg har hatt pasienter som har brukt årevis å komme tilbake fra « a bad trip». Man kan kommer like langt på sikt med meditasjon eller pusteteknikker.

 6. Partnerskaps arbeid: Det påstås at dette er menneskehetens mest vanskelig geskjeft. Nettopp derfor kan partnerskap være en av de mest effektive redskap å for sjelen til å gro vinger.

  Det å lære å åpne seg og etterhvert integrere sin partners komplementære annerledeshet, er åpen sjelen langt fra sin opprinnelige psykiske lukkethet.

  Om man bevisst bruke det daglige møte med sin partner til å åpne opp, eller gå i par terapi for å belyse de gjensidige projeksjonene, fordype seg i tantrisk sex, så har sjelen i dette felt utallige anledninger til å utvidelse seg.

 7. Møte med naturen: En tanke som har ofte slått meg er at naturen er Nordmenns opprinnelige

  religion. Kjærligheten til havet, fjellet og skogen kan utvilsomt åpne opp sjelen når den har fanget seg selv i en av sine trange nett. Et sprang i havet, en lang tur på ski i skogen, eller noe dager alene med telt på fjellet og sjelen kan begynne å åpne seg igjen.

 8. Kreativitet: Psyken som har blitt sittende for lenge på sitt gamle materiale forkramper. Forkrampning er en låst form av tranghet. Skapelsesprosessen er en vehikkel som transportere det indre materiale ut. Gjennom kreativitets ut-trykket ut-vide sjelen seg, og kan begynne å skue utover nye og utvidete horisonter. Om det handler seg om kunstneriske eller andre former av kreativitet er likegyldig.

Listen er langt fra komplett og bare ment som en orientering. Ofte er grensene mellom de forskjellige plan flytende. Sjelen bryr seg uansett ikke om disse kategoriene. Den har bare et lengsel etter åpning og utvikling. Den ønsker å gro sine medfødte vinger og løfte seg opp i det grenseløse space.

Men det å er lite vits å fortape seg i new age lys & kjærlighets visjoner eller poetiske vendinger. Tvert i mot kan det ofte være en flukt i enda en drømme boble. Som man trenger en dag å våkne fra, litt brått.

Derfor er best å glemme hvor veien skal føre hen (=kjærlighet, som ingen av oss virkelig vet hva er..). Istedenfor er det smart å fokusere seg på veien ditt, det neste skritt, med utgangspunkt der hvor man står her & nå. Det er i øyeblikkets valg mellom tranghet og utvidelese man har muligheten å bevege seg bort fra angsten.

Og så blir alt annet bare en hyggelig konsekvens av summen av ekspandere avgjørelsene for sjelen man har tatt underveis.