Livets lovmessigheter: lengselen etter utvikling , del I


Evolusjons spiralen: lengselen etter utvikling

Evolusjon betyr bokstavelig ut-vikling.

Det finnes mange evolusjons teorier.

Jeg ønsker å tilføre min hypotese om kollektive MetaEvolusjons rytmer.

Mine refleksjoner er basert primært på mine observasjoner fra terapeutiske, psykiske og åndelige selv utviklingsprosesser. Men siden jeg i mindre og mindre grad kan separere den kollektive utviklingen fra den individuelle, mener jeg at man kan overføre disse oberservasjoner med gevinst analog til det kollektive plan.

«Panta Rhei» formulerte de gamle greske filosofene.

Alt flyter, strømmer. Alt er alltid i bevegelse.

Men i hvilken retning beveger livet og energien seg ? Finnes det lovmessigheter for denne bevegelsen ? Hva slags bevegelse ?

Denne bevegelse er ingen planløst bevegelse (selv om vi kan ikke si hvem sin plan dette er. Abstrakt kunne man svare: universets, kosmos, Tao´ s plan), men har en

rytme,

et mønstre og

en retning.

Den beveger seg i retning av en evolusjon, en utvikling. Man kunne kanskje sier: det ligger en lengsel etter evolusjon i alt som er.

Og hver utvikling implisere automatisk en bevegelse bort fra det gamle, -det som var- til det nye, det som aldri har vært slik før, det som skal bli.

Dette er kanskje Livets mest grunnleggende lovmessigheter:

  1. Alt som er, er stadig i bevegelse

  2. Denne bevegelsen strever alltid bestrebelse etter evolusjon, utvikling.


To b continued...2morrow, tror jeg....