Å P E N K O N S T E L L A S J O N Mars 2010


Velkommen til åpen konstellasjon

på Momentumn, fredag 19.o3 , kl 1o


Kon -»med»; stella «stjerne» =

konstellasjoner er mikro-kosmiske representasjoner av individets relasjon til makrokosmos, individets skjebne og dens bevegelse som gjenspeilet på Livets felt

Ytre rammer:

 • taushetsplikt rundt de andres konstellasjoner og prosesser

 • frihet å snakke om sitt eget

 • deltakelsen skjer på eget ansvar (vi møtes som voksne)

 • kostnad: kr 450 for egen konstellasjon, kr 150 for deltakelse uten egen konstellasjon

 • hva du betaler for:

  a) den som få satt opp sin egen konstellasjon

  > Forberedelse: Jeg fordyper meg ca 15 min inn i hver deltakers familiesystem & horoskop på forhand og notere mine intuisjoner for bruk under konstellasjonen.

 • > Selve konstellasjonen

 • > Erfaringenen av over 15 000 timer terapeutisk arbeid

 • b) deltaker uten egen konstellasjon:

  det viser seg at å deltar i konstellasjoner, enten man «bare ser på»eller som representant virker faktisk terapeutisk for alle som er med i opplevelses feltet. Lovmessigheten som har krystallisert seg ut over de årene er « alle konstellasjone virker på alle som er tilstede».

Påmelding for deltakelse (obligatorisk): jolis@c2i.net / 971 86 344

Momentumn Institutt, Thorvald Meyers gt 56, G-løkka,

V/ Olaf Ryes plass (bakgård til Kafé Kaos, første dør på høyre,

2 .etage)