Ascendent utvikling I: 3- trinnAscendent utvikling I: 3- trinn

Mange veier til toppen av fjellet

Ascendentens utviklingen er en av de store vekstkant temaer i et menneskets liv. Jo mer et individ tar fatt / får fart i sin Ascendent, jo mer kommer vedkomne på plass i sin energi. Det er Ascendenten som forsørger dyrekretsen med Livets basis valuta: energi. Uten energi skjer ingen ting. Absolutt null, niks, nada, niente. Vel å merke: hver mennesker har et individuelt vei til få tak i sin energi. Selvsagt «eier» ingen energien. Det er universets eiendom (for en uforpliktende tilbud og prisvurdering, ring 1-800-CallCosmicProperty). Det som er superviktig å få med seg i denne sammenheng er at det ikke finnes en generelt oppskrift (slik gjør man det). Hver mennesket har en særegen inngangsport til denne energien, et unik stikk kontakt. Min stikk kontakt virker ikke for deg hvis du skulle prøve å plugge deg inn i den. Og din ikke for meg. Det er en av mange ting som er genialt med astrologi. Den sier: dette er din vei. Det finnes mange veier tik toppen av fjellet.Men hvilken er din ?

3-trinn :Ascendent utviklings kronologi

Over de årene har det krystallisert seg ut et enkelt 3skritt modell for Ascendentens utvikling. Hvis du skulle se etter den i andre astrologi bøker eller skoler kommer du ikke til å finne det. Den representere en arbeids kronologi i henhold til Ascendentens utvikling. Ordet kronologi kommer fra kronos (=tid) og logos (=den universelle lovmessigheten). I 3skritten speiler seg nettopp det: en lovmessighet om en logisk rekkefølge for utviklingen. Den sier: først må du gjør det, så dette, og først deretter er det mulig å virkelig ta fatt i det. For å si det litt abstrakt. Mer konkret, en liten analogi: hvis du vil lage deg en espresso, må du først tar kaffen, så putte den i maskinen, og deretter starte maskinen. Gjør du det omvendt, eller i annet rekkefølge, så får du ikke det ønskete resultat. Ok, let´s get down to business:


Trinn I: Fortiden-tegnet foran Ascendenten

Det er tegnet som ligger foran Ascendenten i dyrekretsen som representere individets psykologiske fortid. Dette fortids tema står for en av individets store forviklings temaer, en energi som vedkomne må i første omgang utvikle seg bort fra for å kunne komme i Ascendentens kraft. En annet måte å si det: tegnet foran AC tapper Ascendenten for energi. For å være mer presis: det er jo egentlig ikke tegnet som tapper Ascendenten for energi. Det er individets gjentatte bruk av denne gamle (fortids) energien som bremser Ascendentens energi. Tegnet symboliser kun temaet som vedkomne har forviklet seg i. Fortids temaet blokkere et mennesket individuasjon prosess. Dermed er første skrittet i Ascendenten utviklingen:

a) bevisstgjøring av det gamle programmet

b) ta bevisst avskjed med den

c) erstatte den med noe nytt (s. trinn II)

I klartekst betyr det at man må lære å gjennomskue når man bruke dette fortids mønstre, iakttar dens forviklende virkning på ens liv og prøve å la være å gjentar denne innkjørte automatismen ad absurdum.

Eksempel: Vær AC. Tegnet/forviklingstema foran: Fisk

Tyr AC. Tegnet /forviklingstema foran: Vær

Tvilling AC. Tegnet /forviklingstema foran: Tyr

etc

Trinn II: Utligningstema

Den gode nyheten er at Livet har også supplert hver av oss samtidig med antidoten til forviklingstemaet/ fortiden i tegnet foran Ascendenten. Den ligger eksakt 180 grad i opposisjon til fortids temaet. I horoskopet i det motsatte tegn.

Eksempel: Vær AC. Tegnet foran: Fisk Utligningstema/180 grader motsatt: Jungfru

Tyr AC. Tegnet foran: Vær Utligningstema/180 grader motsatt: Vekt

Tvilling AC. Tegnet foran: Tyr Utligningstema/180 grader motsatt: Skorpion

Det motsatte tegn i dyrekretsen representerer den motsatte energien av fortids temaer. Litt forenklet sagt: hvis Væren er krigeren er Vekten freds gudinne. Hvis Tyren står for å holde fast materie, er Skorpionen tegnet av å la det materielle gå.

Hvis vi tenker oss en vippe (som på lekeplassen) så har fortids temaet foran Ascendenten hatt for mye vekt i vedkommes liv. Den har betydelig overvekt fra før. Det er som å har et overvektig barn (fortids tema) som sitter tjukk og behagelig på den en siden av vippen med en is og en brus i hver hånd og tre pølser i munnen. Og på den andre siden av vippen dingler et underernært fluevekt i den løse luften og sikler etter mat. Dette bilde indikere tydelig hva utligningstemaet dreier seg om. Man må i trinn II av Ascendenten utviklingen nærer det underernærte barnet. Altså investere mer og mer energi, tid og kjærlighet inn i uligningstemaet. Jo mer fluevekten vinner av vekt, desto mer kommer balanse skalaen / vippen i balanse. Resultatet er at et mennesket liv kommer mer og mer i balanse. Og det blir satt fri massevis av energi.

Skritt III: Ascendenten

Først etter de to forrige trinnene har blitt tatt i angrip og er et stykke i gang er veien fri for å virkelig kjenner og tar fatt i sitt Ascendentens energi. Man kunne nesten si at skritt III er kun en logisk og automatisk konsekvens av de første to trinnene. Den individuelle grunn valutaen energi blir satt fri Det er som om solen begynner langsomt å stige opp over horisonten, etter en mørk natt (eller kald vinter). Ascendere betyr å stige opp. Ascendent utvikling er knyttet til Sol kraften i horoskopet. Jo mer Ascendent stiger opp i et menneskets liv jo sterkere blir Sol kraften. Solen står for et mennesket sentrale kraft kilde for det som C.G. Jung kallte for individuasjon: å bli den man virkelig er -i sin essens, sitt vesen.

Hva Ascendenten står for et verdt et hel bok. Jeg skal skrive mer om det i fremtidige spaceblogs.

Ciao 4 now !

Copyright, Olaf Rademacher, Cosmic Enterprises, 2010