Væren: Fra Berserken til guddommelig Impulsgiver

> analog: Mars/ 1.hus

7 direkte omsetning av den guddommelig impuls ; ekstase; plukket direkte i i kosmisk energikilden (=endeløst energi) ;mesterer «Chi»- den universelle energien

6 (utviklings-) impuls-giver; erobrer nye (åndelige) horisonter (spirituell pioner), skjærer gjennom illusjonene, spirituell kriger (trenger ingen kamp), spirituell sex (fusjonering av de yin & yang); spirituelle kriger

5 “begynners mind”, ridderlig, ny- skapende, spontant, modig, fresk

4 pioner, drivkraft, aktiv, sporty, “få ting gjennom”, direktivet, “sunt” aggresjon, ok med å prøve OG feile, uavhengig, impulsiv, grunder, dynamisk, rask («sprinter»); vår energi

3 reaktivt, hodeløst, utålmodig, egoistisk, grovhet, uhøvlet, rå, først-meg mentalitet, animalsk, hissig, , alltid med hode gjennom veggen (=hodesår!), har lite forståelse for andre, kort lunte; mann: bruker sex for å tilfredsstille sin erobringslyst

2 sint, sårende, kamp for kampens skyld, vold, inntrengende, styrt bare av instinktene, primitivt, ukontrollert sex drive

1 blind aggresjon, krig, ødeleggelse, destruktivt, raseri (berserk!) , brutalitet, mord, bestialsk; gleden å ødelegge; kamp for kampen skyld, ego-mani

Spørsmål til deg selv:

Vær ærlig overfor deg selv. Hverken for kritisk og heller ikke for ukritisk. Prøv å finne den akkurat passende og balanserte ståsted.

Er du i tvil, spør hvordan andre (jeg foreslår: ekte venner) om hvordan de opplever deg i henhold til dette tema. Hint:«Sannheten»ligger mest sannsynligvis ettland sted mellom din og den andres versjon.

-Hvor fornemmer du deg selv i henhold til dette tema ?

-Hvor vil du hen ? Hva må til ?