Hva er en konstellasjon ? Hva er det vitende felt ?

Hva er en konstellasjon ?
(det avanserte svaret)

Som vanlig, etymologi først: kon betyr »med» og stella «stjerne».
Når vi setter opp en konstellasjon jobber vi bokstavelig «med stjernene».
Det har -etter min erfaring- hverken konstellasjons leder eller deltaker tydelig på sin bevissthets «skjerm» .
Alle som er involvert i konstellasjons arbeid tar utgangspunkt i noe jordisk: en forvikling i familiesystemet, en konkret problem i partnerskap, en sykdomssymptom etc.. Det er det som skal jobbes med, og helst forløses.
Fair enough. Vi mennesker opplever oss selv primært som jordbundet og formener at
det å ordne vårt jordiske liv er vårt fremste oppgave.
Og det er riktig. Men: bare 50 % riktig.
De andre 50 % handler nettopp om «det andre» som blir så ofte glemt i konstellasjonsarbeid:
nemlig å huske at vi ikke bare jobber «jordisk», men «med stjernene».
En annet måte å si det: i samsvar med kosmos og en større transpersonlig/ metapsykologisk virkelighet. Kineserne hadde sagt: med Tao´en.
Hvis man fokusere i en konstellasjon kun på mikrokosmos mennesket og dens jordlige forviklinger («problemer») uten man har det overordnete skjebnesbilde med i blikket jobber man ikke «med stjernene». Og dermed er det per ordets definisjon egentlig ikke lenger en kon-stella-sjon. Mikrokosmos mennesket kan bare virkelig forløses i ordets overordnete betydning i sammenspill med makrokosmos. Den individuelle psyken kan aldri fås på plass uten metapsykologiens høyde, det personlige er i siste konsekvens kraftløst uten det transpersonlige.

Hva er et vitende felt ?
I konstellasjonsarbeid spiller seg dynamikken mellom mikrokosmos mennesket og makrokosmos ut i den rammen av det såkalte vitende felt. Her handler det seg ikke om en fysisk, men en metafysisk ramme, som spenner opp et energetisk felt hvor møte mellom mennesket og sine stjerner (=skjebne) kan tydeliggjøres i dette konsentrerte rom.
Den gode nyheten er at «stjernene» alltid er tilstede i konstellasjonen. Dvs at det finnes en en transpersonlig (ikke personlig) instans som eksistere utenfor alle personlige interesser, intensjoner og vilje styrte manipulasjoner, som «vet». Det er det Bert Hellinger, som utviklet redskapet, mente hvis han kalte dettet «feltet» som konstellasjonsarbeid finner sted, det vitende felt. Det vitende felt er den transpersonlige, usynlige kraften som står bak, beveger energiene i feltet og som overfører informasjonen til de som står som representanter i konstellasjons felt.