Evolusjonen av de 7 utviklingstrinn, del II


Evolusjonen av de 7 utviklingstrinn, del II:

Hver av de 12 astrologiske arketypene har jeg sin utviklingsvei. Jeg har valgt å bruke et system av syv utviklingstrinn på denne stigen. Syv er en magisk tall. Analogien til de syv chakras, for eksempel, er nærliggende.

Man kunne også har valgt et mer ( f eks med 13 trinn) eller mindre ( 5) differensiert system.

Plan 1 representere det mest forviklete, og dermed de mest problematiske uttrykksformer av arketypen. På andre siden av skalaen finner vi på plan 7 det høyest utviklete sidene av arketypen.

Denne “listen” er hverken komplett eller altomfattende. Dens oppgave er å tjene som en orienteringshjelp.

Den skal stimulere til egen refleksjon og en mer differensiert forståelse av arketypen. Nesten alle astrologibøker fremstille uheldigvis et helt udifferensiert bilde av arketypens karakteristika: for Fisk tegnet kan vi f eks lese i en vanlig astrologi manual: illusjon, spiritualitet, film, alkohol, sannhet, løgn etc. Astro neophyten (= begynner) og mange såkalte astrologer forstår selvsagt ikke hvordan så forskjellige karakteristika kan bo under taket av samme dyrekrets tegn.

Jeg håper at en slik skala som viser hver arketypens progresjon fra sin dypeste forvikling til sin høyest utviklete form kan bidra til en mer differensiert forståelse .

Oversikt over de syv magiske evolusjons plan

Plan 1-3 viser arketypens skygge sider.

Plan 4 : her skjer svitsjen fra forvikling til utvikling

Plan 5-7 viser arketypens lyse sider

Utviklingsplan 1: på det første plan viser seg arketypens minst utviklete former. Her finnes det ingen bevist bruk av

energien i det hele tatt. Horoskopets eier blir totalt styrt av prinsippets mørkeste sider. Arketypens dypeste sump. Ingen lys. Eller anelse at det kunne finnes lys.

Utviklingsplan 2: en høy grad av ubevissthet styrer plan 2.

Det er ikke «fullt så verst» som på plan 1, men fortsatt ganske ille. Arketypen herjer med vedkomne, og individet er fortsatt i veldig høy grad forviklet i sin blindhet rundt dette tema.

Utviklingsplan 3: Individet står fortsatt med ett ben i arketypens skyggeland og (opp-) lever fortsatt ur-prinsippets undersider, sine «problemer» . Den gode nyheten på dette plan er at det begynner å trenge litt lys gjennom døren, slik at de dypeste skyggen og mest vonde symptomer kan begynne å trekke seg tilbake.

Utviklingsplan 4: Dette plan er et vendepunkt. Her skjer det en vesentlig energetisk svitsj. Pilen begynner å peke oppover, man trekker også den andre foten ut av sumpen. Men det er klok å være klar over det at man på dette plan fortsattnippen. Man kan like godt falle tilbake i retning fortid & uforløsthet som man kan tar et sats fremover (mot det 5. plan).Dette nivå er det bredeste av alle syv evolusjons trinn. Her danser de fleste av oss sin dans.

Utviklingsplan 5: Man har klart spranget det til andre siden etter en lang og krevende vei (man fristet å gratulere). Det er som om solen kommer frem bak skyggene. Arketypen begynner å lyser og viser sin særegne skjønnhet. Individet bruker den arketypiske energien bevisst. Tilbøyelighet på plan 5 er å bruke denne energien primært for sitt personlig-subjektiv beste, men uten overdrevet egoisme.

Utviklingsplan 6: Ikke enda helt på toppen av fjellet, men langt på vei. Man har klatret så høy at de personlige behovene blir mindre og mindre viktig. Man bruke den arketypiske energien primært for det kollektive beste. Man stiller sin kraft jobber for menneskeheten, for kosmoset. Man trenger ikke lenger å bruke mye av sin egen «kraft», men agere stort sett ut i fra universets «Chi».

Utviklingsplan 7: Ekstase, paradiset, all-omfattende kjærlighet, opplysning, nirvana. Samme hva man kaller det: på dette plan mener alle ordene det samme. Man har kommet til sitt eget midtpunkt, som er samtidig universets sentrum. Subjekt og objekt, inne og ute, makro og mikrokosmos, univers og individ har blitt ett.