Astro Xpress Blogg Skole II:

De 7 evolujsonsplan av en astrologisk arketyp

En av de mest grunnleggende misforståelse av den tradisjonelle astrologien er at den ikke tar høyde for at hver av de 12 astrologiske arketyper har forskjellige utviklingsnivåer. Til og med de fleste astrologer er ikke bevisst klar over det (og kan dermed heller ikke kommunisere dette overfor sine klienter).

Virkeligheten er at hver arketyp kan leves på veldig ulike måter-selv om det handler seg om den samme dyrekrets prinsipp. Med andre ord: Fisk er ikke lik Fisk og Vekt er ikke Vekt, etc..

Faktisk kan samme arketyp ytre seg så ulik at man -uten en skjerpet astrologisk blikk og en grunnforståelse om analogi prinsippet- kan har det vanskelig å skjønne at det handler seg om samme prinsipp.

Et eksempel for å illustrere poenget: En narkoman som har forsvunnet helt i rusen. Han lever faktisk samme arketypisk prinsipp som en avansert meditasjons mester i dyp kommunikasjon med kosmoset. Begge lever Fisk prinsippet. Bare på forskjellige plan: den ene leve det på en uforløst, ubevisst, forviklet måte og den andre på en forløst, bevisst, utviklet måte.

Men prinsippet som står bak er det sammen. Begge er -hver på sin måte- på en spirituell søken: Fisk prinsippet. Den ene tune seg helt ubevisst ut via stoff eller sprit (=spiritus > det spirituelle) og lever dermed Fiskens skygge side. Den andre søker det grenseløse via et bevisst bruk av et transpersonlig redskap, meditasjon.

Same shit, different wrapping, som Zen mesteren i California hadde sagt.

Det er generelt smart å merke seg disse polaritet par hvis man ønsker å lære seg å jobbe med en differensiering av de astrologiske arketyper i henhold til det forskjellige utviklingsplan.

Uforløst forløst

forviklet utviklet

skygge lys

ubevisst bevisst

fortid fremtid

destruktivt konstruktivt

Jeg bruker disse begrep synonym. Sier jeg uforløst, mener jeg samtidig: forviklet, skygge -aktig, ubevisst, tilhørerende et fortids mønstre, destruktivt.

Disse begrepene representere de polare endepunkter av forviklings -utviklings skalaen. Selvsagt finnes mange gråsoner inn i mellom. De fleste av oss lever nok hverken på det totalt uforløste og heller ikke på det totalt forløste.( I begge tilfelle hadde du ikke lest denne bloggen: som super forviklet hadde du ikke funnet frem til bloggen. Som totalt opplyst trengte du ikke å lese dette lenger.)

Det er derfor jeg har lagt en forviklings-utviklings liste over alle 12 astrologiske arketyper. Den kan tjene som orienteringshjelp hvis man ønsker å finner ut hvor man (eller den andre) ca ligger an i utviklings spektrum av hver av de tolv prinsipper.

Plan 1 representere de mest uforløste, ubevisste, forviklete, skygge aktig former av arketypen. På plan 7 finner vi den mest forløst, bevisst, utviklet, lyse måten å leve temaet.

Tegn-planet-hus

En siste «teknisk» bemerking i denne sammenheng:

Hvis jeg f x skriver om de syv utviklingsplan av Fiskprinsippets evolusjon, så implisere det at jeg samtidig snakke om planet prinsippet Neptun og det 12 hus.

Den trefoldigheten Fisk-Neptun-12hus hører alltid sammen i horoskopet, fordi de speiler tematisk det samme innhold, bare på forskjellige plan:

>dyrekrets tegn = Fisk

tilsvarer

>planeten = Neptun

tilsvarer i

>hussystem= 12.hus

Imorgen legger jeg ut Fisk arketypens evolusjons plan !

Happy fishing !