Måneknuteaksen: Horoskopets gyldne nøkkel

I potensial-astrologisk sammenheng representerer måneknuteaksen den gyldne nøkkel for å kunne låse opp potensialene til individet eller en situasjon: 

Rent teknisk har måneknute-AKSEN to ytterpunkter, to polariteter, som ser ut som to hestesko, en  som peker opp og en som peker ned:

 

1) Den nedstigende måneknuten

på den ene siden av aksen

og

2) den oppstigende måneknuten

på den andre siden.

Den nedstigende og den oppstigende måneknute står 180 grader overfor hverandre, i en såkalt opposisjon. 

 

 

Potensial-astrologiens første bud lyder:

Måneknuteaksen er horoskopets mest sentrale faktor

Derfor tar potensial-astrologi i sin tolkning av horoskopet alltid utgangspunkt i måneknuteaksen. Det er potensialterapeutens alpha og omega, et slags sine qua non*,  horoskopets store sesam åpne deg

Basert på mine terapeutiske erfaringer, vil jeg estimere at ca 60 % + av individets såkalte “problemer” (og dermed potensialer!) er relaterte til tematikken rundt måneknuteaksen.

* lat.: noe man ikke kan klare seg foruten

Astrologiens sykkelbud: Det følgende bildet kom til meg for noen år siden: jeg så for mitt indre øye horoskopet som et tre-dimensjonalt hjul. Horoskophjulet var hengt opp på måneknuteaksen og og dreiet seg rundt den. Vi vet vel alle hvor avjgjørende det er at hjulene er hengt opp «riktig» på sine akser. Sitter hjulene skjevt, blir syklingen (p)sykt slitsom. Å sykle fra Grünerløkka til Majorstua er en glede med en god sykkel, hvor alt henger i hop. Den samme øvelsen koster uforholdsmessig mye energi med et sykkel der hjulene henger skjevt på aksen. Man bruker altfor mye krefter på noe som i utgangspunktet egentlig ikke er så krevende. Underveis blir man mer og mer irritert og etter hvert oppgitt. Det er nettopp slik det forholder seg med horoskophjulet og måneknuteaksen; henger horoskophjulet skjevt på måneknuteaksen, oppleves Livet som (u)rimelig slitsomt. Det virker som om det stort sett er oppoverbakke og at man bruker mye krefter uten å komme særlig fremover. Og bare så det er nevnt, dette handler ikke bare om måneknutens spesifikke tematikk, men har faktisk enda større konsekvenser. Siden alle planetene befinner seg innenfor horoskophjulets rammer, blir absolutt alle planeter i horoskopet affisert av en skjev måneknuteakse. Dreier hele hjulet seg skjevt rundt sin akse, «svømmer» i konsekvens alle planeter. Derfor er det så å si umulig for det enkelte planet-potensial å utvikle sin spesifikke kraft, så lenge måneknuteaksen er ute å kjøre (dvs. vingler). For ikke å snakke om individets helhetlige utvikling, som er en sum av de enkelte potensialene (** pluss litt til). Man kunne derfor med rette si at alt, både metaforisk og bokstavelig, dreier seg om måneknuteaksen.

La oss ønske hverandre.... god hjul!