IV. Kvadrant

10.Felt: transpersonlig lov & ansvar:

Trer man over den usynlige grensen mellom det 9 og 10.felt, beveger man seg inn

i enda en hel «ny» 6 arena av det menneskelige spektrum: det transpersonlige. Som

navnet tilsier, handler det om de dimensjoner av mennesket som går utover («trans-») det

rent personlige og subjektive. At hvert menneske «eier» en IV. kvadrant betyr at alle

individer har en andel i det objektive, kosmiske - selv om veldig få mennesker bevisst har

den IV kvadranten med på sin bevissthets-skjerm. Det er det 10.felt som åpner den

transpersonlige arena for individet. Her blir alt, som har blitt utkrystallisert i de

foregående 9 felt av personlige erfaringer, destillert og konsentrert. Objektive

lovmessigheter er målestokken i det 10.felt. Det som i det 9.felt kun eksisterte som

visjoner & misjoner, blir nå til et bindende kall. Universet har «kalt» og det er individets

an-svar å svare i form av en oppgave som har et samfunns- og universelt fokus.

Oppgaven implisere at det er noe (personlig-subjektivt) man må gi opp hvis man skal

oppfylle sin over-ordnede opp-gave. Man skal bli en «mester». For å kunne ivareta dette,

må grensen mellom ens egen og den andres skjebne respekteres.

6 I grunnen er den IV. kanskje den eldste av alle kvadrantene, den som står mest utenfor

tid & rom. Individets evige sjelelige indre kjerne føler seg nok mest hjemme i den IV.

kvadranten.

Det 10. felt tilsvarer på dyrekretsplan Stenbukk og på planetplan Saturn

11.Felt: transpersonlig humanitet & frihet:

Det 10. felt representerer den potensielt høyeste utvikling * av jordelementet. Man

kunne sagt at «jorden avsluttes» der (10). Man har steget opp til fjelltoppen -og nå i 11.

felt- gjelder det å ta et sprang som leder enda høyere opp. Mesteren på fjelltoppen (10)

skal nå forvandle seg (11) til en fugl som sprer sin vinger til å løfte- lufte seg opp i retning

av himmelen og stjernene. Her oppe er man ment til å ha høyde-perspektiv på det som

skjer «der nede» på jorden. Man inntar rollen av en observatør som -nettopp fordi man

har avstand- kan se løsninger man er blind for hvis man er for tett på Livets daglige

drama. Man er ment til å ha et slags planetperspektiv på alt. Visjonen (9) og ansvaret (10)

skal nå fortette seg til en altomfattende menneskelighet, en transpersonlig humanitet,

som ser alle som like-gyldige, enestående og samtidig forbundet ** på sin individuasjons

vei. Veien til den virkelig friheten går kun via det 11.felt – og er spesielt interessant, hvis

man husker at ansvaret, og kallet er forutsetningen(10)

 * Det 10.felt, som tilsvarer Stenbukk arketypen og hører til elementet «jord». I reisen gjennom den magiske astrologiske sirkelen fra 1 til 12, er dermed det 10. felt det siste «jord»-felt. På samme måte avslutter 9.felt, som tilsvarer Skytten, "ild"-feltet i syklusen, noe som indikerer at viljekraften,som er karakteristisk for ilden tydeligvis «mangler plass» i IV.kvadrant.

 ** In-divid betyr bokstavelig talt: u-delbart

Det 11. felt tilsvarer på dyrekretsplan Vannmannen og på planetplan Uranus.

12.Felt: transpersonlig All-Enhet

Det 11.felt bærer i seg potensialet til å katapultere mennesket som en rakett til sin

ypperste høyde av seg Selv som individ. *** Interessant nok suggererer det 12.felt at det

finnes enda et trinn før den vid- og for-underlige astrologiske sirkelen er komplett. Som

siste opp-gave skal det individuelle Selv løse seg opp og bli Alt med Ett. Det 12. felt kan

betraktes som jordens inngangsport til den kosmiske All-En-het -hjemmet til alt som var,

er og kommer til å være. Av alle arketypiske Livs-arenaer som de 12 felt representerer,

ligger dette området mest utenfor tid og rom. Samtidig bærer det 12. felt med seg

erfaringene fra alle de 11 foregående felt og kjenner dermed i grunnen «alt». Alle

potensialene eksisterer her, usynlige og som latente muligheter. Potensialene kan sove i

hundre (millioner) år til, eller kan kysses våkne akkurat nå !For at potensialet ikke skal falle

tilbake i sin transe, må den transporteres over den neste store terskel, ascendent-linjen.

Da beveger man seg inn i den neste runden av denne vidunderlige og evige sirkelen,

som blir til en spiral, der hver omgang fører til den neste, oppover, i retning helhet.

*** Og hva i all verdens land og rike kan komme etter dette? Bør ikke dette være visdommens siste ord og sykluset avsluttes her og nå ? Så at vi endelig kan gå på café og kose oss med en dobbel cortado og en cheesecake ?

Det 12. felt tilsvarer på dyrekretsplan Fiskene og på planetplan Neptun