II. KVADRANT: det psykiske

4.felt: psykisk råmaterie:

I det 4. felt blir psyken født. Det som ligger foran det 4. felt (felt 1-3), hadde isolert

sett kun vært en kropp uten psyke. Heldigvis er det slik at alle mennesker «har» alle

feltene/kvadranter i seg, slik at en kropp (I.kvadrant ) uten psyke (II.kvadrant), uten

relasjoner (III.kvadrant) og uten spirituelle dimensjoner (IV. kvadrant) ikke eksisterer. Når

man nå passerer den usynlige grensen mellom det 3. og 4. felt, kan man med rett påstår

at kroppen får «pustet inn psyken». I det første hus i den II. kvadraten blir den psykiske

energien født. Det psykiske rå-materialet i det 4.felt eksisterer kun på det indre plan i

individets indre rom. Det er her alt av individets indre bilder og følelser konstellerer seg. I

den forstand representerer det 4. felt hele landskapet av individets subjektive indre.

Psykiske prosesser er i stadig gjæring og danner et utgangspunkt for individets psykiske

inneklima.

Det 4. felt tilsvarer på dyrekretsplan Krepsen og på planetplan Månen

5.Felt: psykisk uttrykk

For at individets psykiske innsjø ikke forsumper og begynner å stinke av sitt eget

stagnerte indre vann, trengs det et slags avløp eller en ventil. Det er derfor den magiske

sirkelen beveger seg (astro-)logisk nok videre til det 5.feltet. Her får psyken en anledning

til å ut-trykke seg selv og komme ut av sitt eget skall. Alle impresjonener som har samlet

seg i det 4.felt blir i 5. felt omdannet til emosjonelle ekspresjoner. Ved å snu sin psykiske

innside ut, begynner individet å tydeliggjøre et «jeg» både for seg selv og overfor andre.

En identitet kan begynne å forme seg. Gjennom kontinuerlig selv-uttrykk kreerer individet

i 5.felt etter hvert et bilde av hvem det er. Mennesket blir på den måten mer og mer

skaperen av sitt eget Liv og mer sentrert i sitt eget midtpunkt. Individet blir til solen i sitt

eget solsystem.

Det 5. felt tilsvarer på dyrekrets plan Løven og planet plan Solen

6.Felt: psykisk bevisstgjøring :

Det psykiske råmaterialet (4) har begynt å forme et sentrum i seg selv (5) og lærer å

artikulere sin psykiske identitet via selv-ut-trykket (5). For at individet ikke skal bli sittende

fast i subjektive og jeg-fikserte oppfatninger, trenger psyken, nå i neste utviklingstrinn, det

6. felt, å lære å bli bevisst på seg selv. I det 6. felt begynner psyken å belyse seg selv og

sine egne psykologisk prosesser. Følelser (4) og emosjoner (5) blir fordøyet og

bearbeidet. Det 6. felt er det siste felt i den psykiske kvadraten (II) og avslutter også de to

kvadrantene ( I + II) som kun handler om «jeg´et «, definert gjennom mine fysiske og mine

psykiske disposisjoner. Det 6. felt forbereder dermed individet til møtet med omverden

og «den andre» (III.kvadrant), som begynner i 7.hus.

Det 6.felt tilsvarer på dyrekrets plan Jomfruen og planet plan Merkur.