I. KVADRANT: DET FYSISKE

 

1.felt: fysisk energi

EnerChi kommer fra kosmos og er disponibelt til enhver tid, overalt

EnerChi kommer fra kosmos og er disponibelt til enhver tid, overalt

Det 1. felt handler om det mest fundamentale av Livets valutaer: energi. Uten fysisk energi skjer ingenting, nada, niks. Det er derfor bare astro-logisk at det 1. felt introduserer energi som prima materie *. Fysisk energi er i utgangspunkt usynlig- en arv fra 12. feltet ligger foran. Det 12. felt er den tids- og rom-løse kilden til universets grenseløse potensialer. Når potensialene nå trer over AC grensen til det 1. felt er den første «formen» potensialene tar, EnerChi. EnerChi har ingen kropp, samtidig eksisterer den som fysisk fenomen. Energi kan man fysisk kjenne, selv om den er usynlig og vanskelig å sette fingeren på. I det 1. felt handler (bokstavelig) alt om hvordan individet genererer enerChi og hvordan den fysiske dynamoen lades opp slik at resten av systemet har et energetisk utgangspunkt den kan «jobbe med». EnerChi´en som gires opp i første feltet gir ladning til alt annet som skjer i de følgende feltene. Jeg er fristet til å kalle det for enerChi, etter det gamle Taoistiske begrep av «chi», som universets urstoff.

Det 1. felt tilsvarer på dyrekretsplan Væren og på planetplan Mars

2. felt: fysisk materie:

Arnie i sine beste dager er et glimrende eksempel for fortettet fysisk materie !

Arnie i sine beste dager er et glimrende eksempel for fortettet fysisk materie !

Når energi fortetter seg, blir det til fysisk materie. I det 2.felt blir det konkret fysisk form. Energien har samlet seg til en kropp, til en substans. Alt som man kan ta på og man «har»** hører til det 2. felt. Det 2. felt handler derfor om fenomener som er forbundet med konkret fysisk materie: det man tar til seg av materiell føde, det man eier av materielle «goder», det som samler seg. Alt som manifesterer seg av sanselige-stofflige fenomener på jorden har sitt hjem i det 2.felt.

** I denne sammenheng kan vi bruke de to modalverbene for å tydeligjøre forskjellen mellom felt 1 og 2: i 2.felt «har» man noe, i 1. felt «er» energien bare.

Det 2. felt tilsvarer på dyrekretsplan Tyren og på planetplan Venus.

3.felt: fysisk bevegelse:

Kinestetisk (=bevegelses) energi 

Kinestetisk (=bevegelses) energi 

Energien fra det 1.felt fortetter seg i det 2.felt til fysisk substans. For at materien ikke skal stagnere (og Livet ikke bli for statisk og kjedelig), trengs det tredje fysiske moment: det kinestetiske. Eller på godt norsk: bevegelse. Det er først i 3.felt at den fysiske substansen begynner å bevege seg ut i det fysiske rommet. Den fysiske kroppen kommuniserer utover sine materielle grenser. Uten dette skrittet inn i 3.felt hadde det fysiske kun vært begrenset til sin egen form, ingen kontakt utover sine fysiske grenser hadde vært mulig. Det er derfor all konkret fysisk bevegelse har sin opprinnelse i det 3. felt.

Det 3. felt tilsvarer på dyrekretsplan Tvillingene og på planetplan Merkur.