Hva er Potensial-Astrologi?

Gjennom alle tider har astrologi blitt brukt og misbrukt til både det ene og det andre. De fleste ikke-astrologer assosierer fortsatt astrologi med spådom, ukeblader og humbug. Astrologer selv er langt fra enige om astrologiens bruk og betydning – i likhet med andre disipliner av visdom og vitenskap.

Potensial-Astrologi er et særeget system som utviklet seg i en organisk prosess gjennom de årene jeg jobbet i dette (p)sykt spennende feltet mellom psykologi og astrologi. Det kumulerte en dag i den største Eureka-oppdagelsen i min yrkeskarriere - og muligens den viktigste aha-opplevelsen i mitt Liv. Det var som om et slør ble revet ned, og jeg skjønte at alle problemer i virkeligheten er ingenting annet enn potensialer som ennå ikke har blitt realiserte. I stedet for å hekte seg fast på det man oppfatter som “sine problemer”, er mennesket bedre tjent med å snu sitt fokus 180 grader. Det er utviklingen av potensialene som er vår virkelige oppgave, og i tillegg den eneste virksomme nøkkelen på lang sikt for å låse opp porten til problemløsning. Ikke fordi man har falt for et “tenk-positivt-konsept”, men fordi det er logisk. Med problemer forholder det seg nemlig som med mørket: slipper man inn lyset, forsvinner det. Det er ikke nødvendig å bekjempe mørket, man trenger ikke beklage det, det er bortkastet å problematisere det. Så snart som lyset slipper inn, trekker mørket seg tilbake. Det er eksakt slik det forholder seg i dynamikken mellom problemet og potensialet; vokser potensialet, trekker problemet seg magisk (og ikke minst: logisk ) tilbake, uten å mukke. Jobben er gjort - Roger, over and out.*

Etter dette overveldende og omveltende aha-et, begynte jeg å betrakte også astrologien i et nytt lys. Alle ingredienser i horoskopet pekte plustelig mot det ene tyngde- og tydepunkt: potensialene. Slik ble Potensial-Astrologi født.

Og er ikke det genialt? At det faktisk finnes ett redskap som avbilder hele pakken av individets medfødte gaver & begavelser? Personlig har jeg ikke kunnskap om noe annet psykologisk eller spirituelt instrument som makter det; å vise alt et individ er og er ment å være i ett eneste helt og objektivt bilde. Det høres kanskje ut som om jeg slår litt på stortrommen; et objektivt bilde som favner individets fysiske, psykiske, relasjonære, kreative, mentale, økonomiske, spirituelle potensialer, alt i ett, og ett i alt? Det høres nesten for godt ut til å være sant. Men det er ikke for godt til å være sant. Det er sant. **

MEN: Det er også sant at det krever en god del kunnskap for å kunne lese symbolene og potensialene i horoskopet. Og det er sant at vi som leser det, leser det gjennom brillene av vår egen subjektivitet, noe som betyr at lesemåten ikke nødvendigvis er objektiv. Men slik er det å være menneske. Vi kan ikke noe annet enn å jobbe utifra der vi selv er, med alt det subjektivt innebærer. Men det har ingenting å gjøre med at horoskopet ikke er det det objektivt er, nemlig et helhetsbilde, som speiler individets medfødte potensialpakke. Lærer mennesket å synkronisere sin subjektivitet mer og mer med objektiviteten, og velger å lese horoskopet med tyngdepunktet på potensialene, kan det være en gavepakke uten like, både for oss selv og for våre klienter, venner, barn, partner eller hvor man skulle velge å bruke det. Det er det Potensial-Astrologi i sitt vesen & hjerte handler om.

* Problemets implisitte jobbeskrivelse lyder: “Din jobb, kjære problem, er å pirke, irritere, presse og gjøre livet så ubehagelig for din eier så lenge at dette menneskebarn endelig våkner fra sin Tornerosesøvn og tar tak i skattekammeret av sine potensialer. “Eller noe i den duren....

** På slutten av dagen er jeg enig med Sokrates: «Jeg vet at jeg ingenting vet». Ingen av oss vet om noe er helt sant, at noe stemmer100 %. Man kan alltid bare ta utgangspunkt fra der man står, på sitt livs reise, og hva som virker «mest sann-synlig».