Barnets Ligning

« Sammenligne aldri et barn med et annet, men bare barnet med seg selv»
                                                          (Pestalozzi)

Pedagogikk er et tema som har alltid interessert meg- spesielt i lyset av de individuelle astrologiske potensialene som speiler seg i horoskopet. Pestalozzi (*1746) var tidelig ute med et helhetlig tilnærming til pedagogikk. Sitaten oppe gjenspeiler noe som jeg som astro-psykolog (eller var: psyko-astrolog) kan bare bekrefte & helhetlig støtte: å sammenligne et barn med et annet er ikke bare rimelig bortkastet, men rett og slett skadelig. Både for barnet, og for foreldret (som blir sittende i sin egen forvikling) og ikke minst for relasjonen av foreldret til sitt barn.
Hvert barn har sitt særegent veiog trenger dermed sitt eget type pedagogikk. Og hvis man skulle «sammenligne» i det hele tatt- ja, da måtte man virkelig bare sammenligne barnet med seg Selv, dvs: med sin egen utvikling seg, f x iht sin forviklings temaer, potensialet etc.