HVORFOR man ikke hører skogen for alle trær

Hvorfor er det ultimative spørsmål etter potensialet. Det interessante er at ingen hører det. Man kunne påstå at ordet er konstant blitt misforstått & at dens egentlige betydning er snudd 180 grader på hode. Konsensus realiteten tror nemlig at  man spør etter en årsak som ligger i fortiden når man hører eller sier «hvorfor»: « Hvorfor har du blitt forkjølet ? Fordi jeg ble søkkvåt forrige uke. « « Hvorfor tapte arbeiderpartiet valget ? Fordi deres program ikke var tydelig nok « « Hvorfor har jeg så dårlig selvbilde ? Fordi mine foreldre ikke så meg gjennom barndommen «.
I det daglige språkbruket virker det altså som om «hvorfor» peker mot noe som skjedde i fortiden. Spør man «hvorfor» prøver man å belyse, forklare, analysere i retro-spektiv -på mer eller mindre godt Norsk: via tilbakeblikket.
Velger man å koble inn sitt tredje øre for å hører hva ordet virkelig har å si, så er det mulig å høre hvorfor i et helt nytt lys-lyd. Det begynner å demre at ordet i virkelighet peker i den eksakt motsatte retningen. Vi har alle en tendens til å være subjektivt for nært våre egne, dypt innslipte uttrykksvaner til hører det i sitt eget språk. Man hører ikke skogen for alle trær, så å si. Det blir lettere hvis man sier det på Engelsk: what FOR. ? Ordet «for» peker helt tydelige fremover. « Jeg har kommet for å hente nøklen « « Jeg løper i for-veien».  «For» er et ord som suggerer en intensjon om noe som skal realiseres i fremtiden, frem-over, FOR-over.
«Hvorfor»´s hemmelige betydning er  å skape en bevissthet om et potensiale som skal frigjøres i fremtiden. «Grunnen» ligger ikke i det som var, men i det som skal bli. Hvorfor skal virker fremover. Progressiv – og ikke retrospektiv.
Velkommen til enda et åpent hemmelighet. Alt er der, ikke gjemt, tilgjengelig og synlig for alle til å se & høre. Og som vanlig er det kun et bevissthetsspørsmål som avgjører om man gjør det eller ikke.
Nesten gang du bruker eller hører hvorfor, kan det være spennende å betrakte kommunikasjonen i det lyset.

                    " Hvis du elsker dine potensialer, sett dem fri "