En-Visjon-ing 2014 !


                                        Into the Woods,
                                     7 & 8 desember 2013:
      En-Visjon-ing 2014  !


En flyvende start i det nye året !
2013 er så å si over & ut.
Ikke si: det var et godt eller dårlig år. Livet krever et mer differensiert svar av deg og meg. I hvert fall hvis man er interessert i Selvets utviklingen. (jeg antar at du som leser dette deler denne premissen).
2014 er på vei inn.
Enda et år i den reale illusjonen av tid & rom ligger som et blank ark foran oss. Ufattelig verdi-fullt og smekkfull av potensialer. Men: hva får du og jeg realisert av det som er potensiell mulig ? Hvis det finnes et kriteria om årets kvalitet, så mener jeg at det burde være basert på det.
Realisering er et spennende ord. Den har to betydningslag: på et mest opplagte plan oversettes den til virkeliggjort. På et underliggende lag betyr den bevisstgjort. Finnes det en sammenheng mellom virkeliggjort og bevisstgjort ? You bet. Uten bevisst-gjøring ingen virkelig-gjøring.
Jeg vet ikke om du har fått det med deg (jeg antar det, hvis du fortsatt leser dette), men 2013 var/er et skikkelig «13» år.
13 er et transformasjons tall- og 2013 var ment til å være et transformasjons år. Mye har gått i dunken for mange, og skulle det. Den oppstigende måneknutene i Skorpionen og som har gitt 2013 sin overordnet tematisk overskrift, gir et tydelig beskjed om nødvendigheten av forvandling. Die and become, roper den fra alle astrale kanter og hjørner av solsystemet. Man har valget å enten fri-villig transformere seg, eller å bli tvangsbe-fri-et. Den første versjonen er den bevisstgjorte («realiserte»), den andre den ubevisste.
Vel å merke: den gode nyheten (i grunnen finnes det bare gode nyheter) er at alt som har landet i den kosmiske resirkulerings-dunken har vær klar til å gå. Det var meningen, liksom. Ingenting som er av betydning for fremtiden din at har gått tapt. Tvert imot. Det som gikk ut av vinduet var dødvekt, og ikke bare ikke verdt å ivaretar. Heller tvert imot: det var giftig å fortsette å holde fast. (Handler det om personlige relasjoner som er over, så er det forresten ikke ment som en personlig fornermelse. Ingenting av dette arbeidet handler sist endelig om noe personlig. Det vi snakker om, er at noe som hadde objektivt sett hadde gått ut av dato endelig har blitt sendt til de evige jagd grunner. Med god grunn, altså.
Ok, så far så gut. Men hva har det med 2014 å gjøre ? Zen-enkelt: Kvaliteten av det nye (2014) er avhengig fra kvaliteten av avslutningen av det gamle (2013). Blir det gamle ikke bevisst plassert der hvor det hører en - nemlig den avsluttete fortiden-blir det som skal bli -nemlig fremtiden- (p)sykt affektert & belastet av det. Og dermed skjer det som helst ikke skal skje: fortiden gjentar seg i fremtiden, blir til fremtid. Og det er både kjedelig og lite inspirerende. I lyset av det:

Lørdagen jobber vi med å avslutte 2013 på en helhetlig og endelig måte.
Søndagen handler om å jobbe med å krystallisere ut visjonene for 2014

Redskapene kommer til å inkludere:
*konstellasjoner: vi setter opp de ingredienser som trengs å avsluttes energetisk fra 2013, og setter opp hva som skal satses på i 2014. Via den objektiviteten av det «vitende felt» kan vi teste opsjonen ut mot den virkelige virkeligheten.
*Rytmologi: vi skal jobbe med å tydeliggjøre dine rytmer (liten og stor, dag/ uke/måned etc), og hvordan ingrediensene skal balanseres
*Astrologi: den astrologiske bakgrunnen kan hjelpe god å fokusere individuelle orienteringer for året
* Indre Reiser/Visualiseringsmuskeltrening

Kurset finner sted i Skytte sol perioden. Skytte arketyp er tegnet av visjons-kraften. Dermed jobber vi synkronisert med makrokosmoset, og får kosmisk medvind !
Får vi det til, så blir 2014 det som det ment til å være, nemlig et genuint nytt år

Logistix:
-Lørdag 07.12.13, kl 10-16 ; Søndag 08.12.13, 10-15
.
Sted: Into the Woods, Solfjellv. 38, 1389 Heggedal
Investering i 2014 Visjoner: 
1999 for helgen (vi trenger begge dager for det, det holde iikk med en dag)
tar det gjerne med da & der.
Grønt Lunch !


PS: Fordi det er snart, kan de som har lyst å være med gi med en rask tilbakemelding !