Løsnings-OrientertDet finnes en enkelt, men -i all beskjedenhet- genial filosofi for Livet. Den går ut på det følgende:

Hvis noe ikke fungere, så betyr det at det finnes en bedre løsning.

Jeg har praktisert den i minst 30 år- kanskje i minst 30 liv ?- og jeg kan bare anbefale den på det varmeste. Eksempel: Jeg skal drar til Frankrike via Tyskland for å plukke opp møbler. Men:
bilen streiker dagen før, feilen la seg ikke fikse så fort. Kjøringen la seg ikke gjennomføre her & nå.
Man kunne blir sint, irritert, oppgitt. Men hva hvis man heller tenker: « hmm, hvis det som jeg subjektivt hadde planlagt ikke blir slik, da betyr det vel kanskje at det objektivt ikke stemte.». Over de årenejeg har eksperimentert med denne tilnærmingen, har det blitt mer og mer tydelig for meg, at det er greia:

Alt som objektiv skal skjer, skjer. Alt som ikke skjer, var kanskje bare en subjektivt spinn og objektivt ikke meant to be.

Så enkelt, og så vanskelig.

Men tilbake til reisen min. Jeg har da altså tolket dette misfunksjonen som et impuls fra kosmoset, og la gå av det opprinnelige scenario. Dermed setter jeg igang en prosess for å finne alternative muligheter. Etter en del refleksjon og prøving-og-feiling har jeg funnet til en annet scenario, som viser seg i retrospekt til å være i siste konsekvens mye bedre på alle måte.
Jeg vil påstår -pga de ovennevnte lovmessigheter- at det alltid er slik. Prøv å tenk på det neste gang noe gå i dunken. Det finnes ingen virkelig grunn å blir sur: noe enda bedre venter rundt neste eller over-neste hjørne. Livet & det trans-personlige er adskillige smartere enn vår lille subjektivitet. Alltid. Det kan vi virkelig stole på. La Livet med stor «L» være din virkelige læremesteren fra virke-ligheten. Der blir ditt mikrokosmos et stykke mer synkronisert med makrokosmoset.