Symptom, Homeopati, Astrologi og Potensiale


 Min mor var homeopat, og en del av meg er det også. Homeopati representere kanskje den mest metafysiske metoden å behandle fysiske plager og ligger dermed min personlige og transpersonlige interesse veldig nær.

Vanligvis start «alt» men et symptom. Individet blir syk, i en eller annet form. Formen kalles for symptom. Den vanlige tilnærmingen av både pasienten og lege»kunsten» er å prøve å kvitte seg med symptomet raskest mulig. Et selvmål- som jeg ikke ønsker å diskutere videre, fordi det hadde brakt oss for langt bort fra impuls-ideen jeg ønsker å legge ut her & nå.
Det jeg har kommet til i mine eksperimenter og refleksjoner med homeopati, er følgende logiske kjeden:

Symptomet > peker mot > et homeopatisk middel («simile»)
homeopatisk middel («simile») > peker mot > et astrologisk konstellasjon i horoskopet
konstellasjon i horoskopet > peker mot > et potensialet som venter på realisering

Hver gang man – drevet av symptomets ubehagelighet – blir nødt til å søke det passende homeopatiske middel, og treffer det riktige simile, forløser man et stykke mer av et bestemt potensiale som speile seg som et bestemt astrologisk konstellasjon i individets horoskop.

Dermed kan et homeopatisk middel blir til en slags link, en bru som kan hjelper et hittil skjult og urealisert potensiale fra skyggen inn i lyset og livet.

Personlig, har jeg akkurat spisst litt de-materialisert slange gift, Lachesis.
Skål !