Skytte Ascendantens Magnetiske Fortid


Magnetisme er et tema som ligger dyp forankret i Skyttens gamle Skorpion fortid. Det betyr at man «fra før» (* dette er et relativ begrep, og kan mener alt fra tidligere livsfaser over barndom til tidligere inkarnasjoner) har et tilbøyelighet til å trekke til seg andres energier. Det er som man logger seg inn i den andres underverden, suge dens psykologiske skygger til seg. I konsekvens er det ofte svært vanskelig å skille mellom hva som er ens eget materiale og hva som hører til den andre. I første omgang skjer det helt ubevisst, man legge ikke merke til at det skjer. (dette «første omgang» kan i real-tid vare et helt livstid). I andre omgang, for eksempel etter noe selv utviklings arbeid, er det mulig at man våkner til noe som ligner en realisasjon: man blir bevisst at man på en eller annet måte tiltrekker seg andres psykologiske søppel eller projeksjoner. «Gjerne» da fra sine partner, familie medlemmer, venner, arbeids kolleger etc.. Selv om man har blitt litt mer
bevisst, sitter man fortsatt fast -nemlig i ideen at det er «de andre» som dytter sin søppel på en, og at man har blitt et slags offer av en psykologisk overgrep. Mange blir stående på det stadium. Og blir ofte støttet i denne misforståelsen av velmenende terapeuter. Den virkelige ut-viklingen bort fra denne for-viklingen ligger i det at man realisere at man selv har skrudd magneten på ! Skytte Ascendenten bærer nemlig denne magneten i seg fra før. Det er ens eget gamle Skorpion software som skaper dette dragsuget. Og så lenge man har magneten ubevisst «på», er det klart at skyggene fortsette å komme flyvende til en ! På dette tidspunkt kan man selvsagt spørre seg selv «hvorfor» man har skapt seg en slik magnet. Det er relativt enkelt: hvem liker ikke å være til-trekkende ?
Magnetismen handler om attraksjon. Å være tiltrekkende gir makt, makt over andre. Og fra makt over andre er det aldri lagt til maktmisbruk. Man binder andre mennesker-sjeler til seg med sin
magnetisme, man hypnotisere dem, prøver å underlegge dem ens egen vilje: «jeg skaper deg etter mitt bilde «.
Tja. Det er i hvert fall verdt et forsøk. Men ikke mer enn det. I Skytte AC inkarnasjonen kan man ikke virkelig lykkes med det, på sikt. På kort sikt kan det virke som om det forsatt har noe for seg (igjen: dette skjer primært ubevisst). Men senest fra midten av livet ( +/ - 42) kommer en slik opplegg til å kollapse. Det som man ikke har tatt med i kalkulasjonen er at man surrer seg selv dypere og dypere inn i sin egen sump. Man skåre selvmål, selv om det kan virke som om ballen går lande i de(n) andres mål. Syns bedrag ! I siste konsekvens binner man nemlig seg selv fast, lenker seg, hypnotiserer man seg selv i tornerose transen-lammelse. Poenget er: så lenge man har magneten «på», trekker man til seg alt mulig «røsk og rask». Man tror at man trenger å ha magneten på for å virke magnetisk – tiltrekkende. Og så får man i stedet etterhvert mer og mer spam i sitt psykiske innboks. Til den renner eller koker over, som en Vulkan. Den som «leses» relativ lett, er drit tøff i realiteten. Jeg har jobber med mange Skytte Ascendenter, dette er hard arbeid.
Den enkle og vanskelige løsningen i en slik konstellasjon er opplagt: man må lære å skru av sin magnet. Dette går selvsagt ikke fra en dag til den andre. Kanskje man bør heller si: lære seg etterhvert å skrue styrke volum på magneten ned, graduelt dimme det. Og bingo, hverdags magi leksjon Nr 312: jo mindre sterk ens eget magnet er på, jo mindre av andres skygge materialet trekker man til seg. Her kan det være av god hjelp å gjøre indre reiser til rom av de mennesker / temaer hvor den type forvikling har manifestert seg tydeligst. I første omgang må man der si:
« jeg begynne å se min del av ansvaret: det er jeg som har satt på magneten, og har dermed trukket dette materialet ti meg «. I andre omgang « det som er mitt i dette, tar jeg til meg og det som er ditt la jeg være hos deg. Med alt respekt». Eller noe i den duren.
Halleluja og god helg !